Reprezentační ples 2016

V sobotou 20. února uspořádal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka svůj první  benefiční reprezentační ples, a to v krásných prostorách vyhlídkové restaurace zámku Mělník.
Plesem v rytmu swingu nás nechala protančit renomovaná hudební skupina Revival Swing Band Praha.
V ceně vstupenky 1000 Kč byl již započten bohatý raut formou studeného a teplého bufetu a tombola s hodnotnými cenami, včetně opravdu netradičních. Především však svou účastí návštěvníci přispěli k záchraně a obnově historicky cenné památky, kostela sv. Ducha a sv. Hrobu v Liběchově, v jejíž prospěch se ples konal.

Ples organizovali s nadšením a láskou nejen členové spolku, ale také všichni ostatní, kdo se podíleli na jeho přípravě. Odměnou nám byla nádherná a přátelská atmosféra. Hosté si užili nejen zážitků kulturních a tanečních, ale i kulinárních.
Ples splnil svůj benefiční účel, a to nejen výtěžkem ze vstupenek, ale též tradiční dražbou kostelíčka v různých podobách. Tentokrát do dražby věnovala svůj obraz členka spolku, akademická sochařka MgA. Jitka Navrátilová. Druhým ztvárněním byla impozantní dortová kompozice paní Ing. Renaty Burianové.
Dražba sladkého kostelíčka měla netradiční průběh, kdy se v závěru dražby spojilo více dražitelů.
Předběžně celkový výtěžek plesu překročil částku 50 000 Kč a tím částka na našem transparentním účtu převýšila 100 000 Kč.

Děkujeme všem, kdo přispěli svým dílem k pohodě a dobré náladě, i těm, jejichž zásluhou můžeme říci, že výtěžek plesu předčil očekávání
Děkujeme panu Jiřímu Lobkowiczovi za bezplatné poskytnutí nádherných prostor a personálu zámecké restaurace za profesionální obsluhu.
Děkujeme kapele Revival Swing Band Praha za skvělou muziku, kterou vytvořili příjemnou atmosféru.
Děkujeme obětavým šatnářkám, paní Veverkové, paní Buškové a paní Řezníčkové.
Děkujeme městu Liběchov za finanční příspěvek 5000 Kč.
Děkujeme MUDr. Marii Houskové za poskytnutí finančního daru 10000 Kč.
Děkujeme firmě Elektro Market Servis, s.r.o., za finanční dar 2000 Kč.
Děkujeme firmě EMS 3000, s.r.o., za finanční dar 2000 Kč.
Děkujeme paní Ing. Renatě Burianové za neuvěřitelný kuchařský výkon, jehož výsledkem byl monumentální dortový obraz liběchovského kostelíčka, který podnítil účastníky plesu k četným darům na náš transparentní účet v celkové výši 23200 Kč (blíže v rubrice Děkujeme).
Děkujeme MgA. Jitce Navrátilové za obraz kostelíčka.
Děkujeme panu Ing. Čermákovi za vedení dražby.
Děkujeme panu Jiřímu Knotte za nedobrovolnou, ale úžasnou hudební produkci.
Děkujeme paní Jitce Novákové za pečlivou fotodokumentaci.
Děkujeme Výzkumnému ústavu včelařskému za poskytnutí medových dárků.
Děkujeme panu Ing. Karlu Kučerovi za poskytnutí 1. ceny v tombole, projížďce vybraným autoveteránem.
Děkujeme paní Janě Tunysové za poskytnutí 2. ceny v tombole, ubytování v hotelu Rezidence Liběchov.
Děkujeme vinařstvím Kraus, Vondrák a ČZU, vinařské středisko Mělník, za krásné vinné dárky.
Děkujeme Mělnickému kulturnímu centru, o.p.s. – MEKUC za prodej vstupenek a ceny do tomboly.
Děkujeme firmě Solar Comp, s.r.o., za technické dary do tomboly.
Dále děkujeme všem drobným dárcům.
Děkujeme paní Ludmile Dostálové za květinovou výzdobu.
Děkujeme za přípravu sladkých zákusků paní Nesládkové, paní Richterové, paní Buškové a paní Stibitzové.

Děkujeme za účast čestným hostům, paní Ing. et Mgr. Vladimíře Zralíkové, starostce Liběchova, panu MVDr. Ctiradu Mikešovi, starostovi Mělníka, Mgr. Zdeňkovi Mandíkovi, vedoucímu legislativního oddělení Svazu měst a obcí a panu Jiřímu Knotte, pedagogovi, sbormistru a dirigentu teplické konzervatoře.

Děkujeme našim rodinným příslušníkům za trpělivost a všestrannou pomoc a podporu.

« z 5 »