Pietní akt 13. 4. 2016

V den výročí požáru kostela, ve středu 13. dubna 2016 od 17.00 hodin, se konal pietní akt, pořádaný spolkem Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka, za účasti zastupitelů města, občanů a školní mládeže. V bývalé hrobce kostela Svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově byla připomenuta pohnutá historie panské hrobky. Na městském hřbitově pak byl přednesen výčet pohřbených osob a na hroby s veškerými ostatky položeny květiny.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě i průběhu pietního aktu podíleli, a také všem, kteří tuto myšlenku přišli podpořit. Nesmírně si vážíme hojné účasti, která svědčí o zájmu nejen občanů Liběchova o napravení křivd minulosti a uznání kulturního odkazu předků.

Děkujeme PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, Ph.D., za významný podíl na organizaci pietního aktu a zejména za návrh plánovaného památníku. Děkujeme panu faráři P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O. Praem., za promluvu a vedení modlitby u hrobů.
Děkujeme Ing. Břetislavu Turečkovi za proslov a přednesení jmen zesnulých.
Děkujeme paní ředitelce ZŠ a MŠ Liběchov paní Mgr. Janě Pravdové a paní učitelce Mgr. Janě Tottové za zorganizování kladení květů dětmi, jejichž účasti na pietním aktu si velmi vážíme.
Za totéž děkujeme skautskému oddílu Modrá kotva Liběchov pod vedením Mgr. Miroslava Kubece, rovněž děkujeme za pomoc při úklidu kostelíka.
Děkujeme panu Šimonu Rozborovi za hudební vystoupení.
Děkujeme paní Ludmile Dostálové za přípravu květinových vazeb.
Děkujeme SDH Liběchov za zajištění požárního dozoru.
Děkujeme pánům Janu Baloghovi a Matěji Žáčkovi, kteří společně s pracovníky obce zajišťovali pořadatelskou službu.
Děkujeme paní starostce Liběchova, Ing. et Mgr. Vladimíře Zralíkové, za záštitu nad akcí.

« z 2 »