Letnice 2016

Malujeme pro kostelíček

Víkend 14.-15 května 2016 proběhl ve znamení výtvarných dílen a následné vernisáže Malujeme pro kostelíček.
K zahájení akce jsme se sešli v sobotu po obědě u kostelíčka.
Navzdory všem meteorologickým předpovědím i tomu, že letos letnice vyšly přesně na „ledové muže“, nám počasí dalo najevo, že i příroda je nám příznivě nakloněna.
Že kostelíček nese jméno sv. Ducha, ví v Liběchově snad každý.
Ale co to vlastně je, ten Duch? Co jsou to svatodušní svátky, kdy se zde konávaly poutě? Co to znamenalo pro naše předky a co to může znamenat dnes pro nás?

IMG_1246
O zahajovací promluvu, která nám měla být inspirací při společné tvorbě, jsme proto požádali P. Mgr. Anselma Pavla Kříže, O. Praem., zdejšího pana faráře. Příběh o seslání sv. Ducha na Ježíšovy učedníky po jeho nanebevzetí vyprávěl prostě a působivě, tak, aby byl srozumitelný i menším dětem, které o něčem takovém v mnoha případech slyšely poprvé.
Poté jsme sešli jarním rozkvetlým svahem dolů do obce, kde jsme se rozdělili do jednotlivých výtvarných dílen.
V Husově domě, kde nám pohostinně bezplatně poskytli prostory Abigail Rejchrtová Kozlíková a Dušan Thurzo, se zapojily především děti. Pod vedením Barbory Veselé zde vytvářely společný rozměrný obraz Noemovy archy se spoustou zachráněných zvířat, kdo chtěl, věnoval se portrétům nebo jiné individuální tvorbě, případně se podílel na kombinování technik při znázorňování Stromu života.
V sousední sokolovně vznikala další dvě společná díla, a to kašírovaná plastika anděla pod vedením Mgr. Vladimíra Halady a obraz Panny Marie v Liběchově, inspirovaný El Grecovými Letnicemi, s MgA. Jiřím Miláčkem.
V konírně liběchovského zámku na účastníky čekaly Bc. Jitka Čechová s válečkovou technikou a MgA. Jitka Navrátilová s malbou.
Kromě toho si zájemci mohli vyzkoušet origami, malbu a kresbu na dřevo, ozdobné razítkovací techniky a koláže – každý podle toho, co ho lákalo nejvíc.
Tvořilo se s velkým nadšením až do večera, pro všechny bylo k dispozici i občerstvení.
IMG_1291
V neděli pak byla vytvořená díla vystavena v krásných prostorách barokní konírny.
Zároveň s výstavou Malujeme pro kostelíček byla příležitost prohlédnout si neobvyklou tvorbu Jana Čumlivskeho. Výstava Osteographia:  Události sametové revoluce 1989 na zvířecích kostech vybízí nejprve k pousmání či zavrtění hlavou, ale velmi rychle i k zamyšlení nad naším vnímáním historie a nad nesamozřejmostí pravdy.
Vernisáž uvedla v boogie-woogie stylu Jaroslava Šilhavá, kterou si jistě pamatují jako skvělou pianistku Revival Swing Band Praha všichni návštěvníci našeho benefičního plesu na Mělníku.
Prohlídku vystavených prací zpříjemnil hudbou Matěj Žáček.

IMG_1407

Děkujeme všem výtvarníkům, kteří se rozhodli vést naše dílny.
Děkujeme panu Josefu Homolkovi, spolumajiteli zámku Liběchov, za bezplatný pronájem konírny.
Děkujeme paní Abigail Rejchrtové Kozlíkové a Dušanu Thurzovi za poskytnutí prostor Husova domu.
Děkujeme České obci sokolské za pronájem sokolovny.
Děkujeme panu faráři P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O. Praem., za inspirativní úvodní promluvu.
Děkujeme paní Jaroslavě Šilhavé za temperamentní boogie-woogie, které nás o již chladnější neděli zahřálo víc než horká káva.
Děkujeme panu Matěji Žáčkovi za romantický klavírní doprovod, jímž v jednu chvíli nečekaně proměnil prohlídku vystavených obrazů v detektivní pátrání 😉
Děkujeme panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD., za komentovanou prohlídku zámecké zahrady.
Děkujeme našim rodinám a přátelům, kteří pomohli s přípravou akce.

« z 3 »

Dobro se nikdy neztratí, ale ve svůj čas přinese ovoce.
(citát z knihy Lectio Divina)

 

 

Program celé akce v PDF ke stažení zde.
letnice libechov plakat letniceFINAL

Výtvarné dílny v Liběchově pořádané v sobotu dne 14. 5. 2016 od 13 hodin ku příležitosti oslavy svatodušních svátků – Letnic.
Přijďťe malovat pro kostelíček a oslavit s námi Letnice.

Výtvarné odpoledne je určeno pro děti, dospělé, rodiny s dětmi.
Tvořit budeme ve skupinách do kterých se předběžně můžete hlásit:
Skupina A – určeno pro rodiny s dětmi – malování na všechny způsoby
Skupina B – práce pod vedením výtvarníka – malování v přírodě
Skupina C1 – práce pod vedením výtvarníka – práce na společném obraze – určeno pro děti
Skupina C2
práce pod vedením výtvarníka – práce na společném obraze – určeno pro starší děti a dospělé
Skupina C3 – práce pod vedením výtvarníka – společná práce na závěsné plastice –  určeno pro starší děti a dospělé

Skupina D – práce pod vedením výtvarníka – určeno pro dospělé, individuální výtvarná činnost
Zápisné 50 Kč, pro rodinu s 2 a více dětmi 150 Kč, v ceně materiál a občerstvení.
Předběžné přihlášky a veškeré dotazy zde na našem Facebooku a na mailu binova@kostelicek.eu
Pokud se rozhodnete přijít až na poslední chvíli i bez přihlášky, nevadí, místo se pro vás najde 🙂

letnice libechov plakat letniceFINAL2 (1)Vernisáž s kulturním programem 15. 5. 2016 od 14 hod.

Výstava Malujeme pro kostelíček bude v neděli zahájena vernisáží s občerstvením a kulturním programem.
S radostí oznamujeme, že v den vernisáže bude v budově barokní konírny zámku Liběchov možno zároveň zhlédnout unikátní výstavu Osteographia.
Přenecháme nyní slovo panu Vincenecovi z galerie Patricia Milano, jíž děkujeme za tuto jedinečnou příležitost.

Jednodenní výstava u příležitosti Svatodušních svátků spolku Liběchov sobě.

Galerie Patricia Milano (spolek Skutečnost), ve spolupráci se spolkem Liběchov sobě, připravila jednodenní výstavu Jan Čumlivski: Osteographia – Události 17. listopadu 89 na zvířecích kostech. Výstava navazuje na dlouhodobou snahu spolku Liběchov sobě, zachránit a obnovit kostelíček sv. Ducha a sv. Hrobu. Duch svatý sestupuje o Letnicích na obecnou církev, aby obnovil její život, a zde, jaksi paralelně, vstupuje občanská aktivita do veřejného prostoru, aby obnovila chátrající kulturně-duchovní památku. Zakládající událostí naší současné občanské společnosti je rozhodně listopadová revoluce z roku 1989 a výstava symbolicky i s humorným nadhledem odkazuje k této události. Kosti, vystavené v ruině kostela, jsou v jisté nadsázce „ostatky“, které symbolizují původní ideály sametové revoluce, ke kterým by se měla současná společnost vracet a naplňovat jejich příklad a odkaz. Duch svatý s odkazem na událost prvních Letnic oživuje obecnou církev a spolky jako Liběchov sobě, s odkazem na ideály sametově revoluce, oživují náš současný svět.

 

Osteographia_-_Libechov

http://skutecnost.cz/galerie/osteographia-jan-cumlivski-letnice-2016