Velikonoční výstava v kapličce Panny Marie na Boží Vodě byla zahájena na Květnou neděli a návštěvníci si ji mohli prohlédnout také na Velký pátek, Bílou sobotu, Hod Boží velikonoční a na Velikonoční pondělí vždy od 14:00-17:00 hod. Výstavu pořádal spolek Liběchov sobě.

Výstavou jsme si kladli za cíl připomenout historické Velikonoce a jejich symboly a také oživit významnou, ale  opomíjenou kulturní památku, barokní dvoupatrovou kapličku Panny Marie nad pramenem z roku 1750, která byla vybudována Hubertem Karlem, hrabětem Pachtou z Rájova nad vzácným liběchovským pramenem. Díky němu v polovině 18. století vznikají na Boží Vodě v Liběchově lázně ( pitné kůry a vanové lázně) a později po jejich zániku v 2. polovině 20. století  populární rybářství.

Výstava připomněla zapomenuté velikonoční zvyky jako například stavění postních  jesliček. Figurky na našich jesličkách  byly vydány v tištěné podobě podle  originálu malíře Filipa Schumachera ( 1866- 1940), vystřiženy a potom z nich byly zkomponovány scény: Ježíš na Olivetské hoře, Bičování, Korunování trním, Nesení kříže, Ukřižování a Ježíš v hrobě. Dále výstava názorně předvedla,  jak se stavěl v domácnostech Boží hrob podle vzoru kostelního Božího hrobu. Boží hrob byl dekorován rozkvetlými květinami a osvětlen světlem svící,  jako zahrada zalitá jasem, bez zármutku ( radostné předzvěstí vzkříšení).  Dále  bylo možné si prohlédnout symbol velikonoční zahrady Beránkovy ( Beránek na zeleném pahorku). Dalšími symboly byly  mazanec, zlatá velikonoční vejce symbolizující zrození nového života, nového světa, Vítězný Kristus, Růže z Jericha jako symbol vzkříšení, zmnožený kříž aj. Každý z návštěvníků byl pozván k tzv. hostině vzájemnosti a lásky zvané řeckým pojmem  agapé. Podáváno bylo červené víno v mušli a k tomu možnost ochutnat čerstvé  Jidáše s medem.

Scénář výstavy a odborné texty připravil historik umění PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. Na  přípravě výstavy se kromě členů spolku podíleli i paní Jitka Bukovjanová, paní Marta Bušková, Bc. Jitka Řandová, Mgr. Andrea Vítová Ph.D. Všem děkujeme za spolupráci  a stejně tak i majiteli kapličky za možnost výstavu uspořádat v jejích restaurovaných prostorách.

Podobné příspěvky