ZVONY V LIBĚCHOVĚ A V BÝVALÝCH PATRONÁTNÍCH KOSTELECH

Titul knihy je citací zkrácené formule tzv. Sedmi ctností zvonu vyjadřující hlavní funkce zvonění.

Právě o významu zvonu a zvonění v minulosti i současnosti kniha pojednává, zejména o specifice vyzvánění kostelními zvony. Snažili jsme se například vysvětlit souvislost mezi využitím konkrétního zvonu a nápisem, který je na daném zvonu nebo poopravit často uváděné omyly v interpretaci vyzvánění za odvrácení něčeho zlého … Blíže se dočtete v třetím oddíle knihy.

Podtitul knihy vyjadřuje, že podstatná část publikace je zaměřena na dokumentaci a historii dochovaných a zaniklých zvonů Liběchova a bývalých patronátních kostelů, které patřily k liběchovskému panství (kostely v Chcebuzi, v Medonosech a v Robči).

V knize se dočtete také všeobecné informace o zvonech, o historii zvonařství zejména regionu Mělnicka, dále o válečných rekvizicích zvonů, které podstatně ochudily historický památkový fond.

Kniha autorů Vítězslava Štajnochra a Šárky Bínové, která vyšla v lednu 2024, je již třetí publikací, kterou spolek za posledních devět let svého působení vydal.

Podobné příspěvky