Spolek od roku 2016 v obci pořádá Dny evropského dědictví. Regionálním garantem je Regionální muzeum Mělník. Každoročně se snaží místním a návštěvníkům ukázat to nejlepší a nejzajímavější z Liběchova. Dosud byla veřejnost seznámena s těmito kulturními památkami: se zámkem Liběchov, zámeckou konírnou, kostelem sv. Havla, kaplí sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, Uměleckým mlýnem, včelínem vystavěným ve stylu Art Deco, kaplí Panny Marie na Boží Vodě, historickým vinným sklepem, s jeskyní Klácelkou aj.

Letošní osmý ročník proběhl letos ve dnech 9. – 10. září 2023 a nabídl bohatý program. Kulturní památky a historické objekty a v nich realizovaný doprovodný program prezentovali jejich majitelé či je podporující organizace. Letošní téma bylo Život v památkách. Již tradičně se otevřely dveře zámku Liběchov, Kostelíčku, Uměleckého mlýna, kostela sv. Havla, historického vinného sklepa, Klácelky a nově také brána areálu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky (ÚŽFG AV ČR).  Komentované prohlídky v ÚŽFG AV ČR proběhly v sobotu 9. září v 10:00 hod. a v 11:30 hod., představena byla historie a prvorepubliková architektura Rašínových vil a také menších objektů bývalého Rašínova areálu jako jsou např.  gloriet, hrobka, psinec. Součástí prohlídek byla také prezentace probíhajících odborných projektů výzkumného ústavu.

V kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže (Kostelíčku) bylo možné si prohlédnout tři stálé výstavy  Zvony Liběchova a bývalého liběchovského panství, Boží hrob v Liběchově a Křížová cesta v Liběchově.

V kryptě kaple pak novou část mobiliáře vznikajícího pietního místa, pamětní desku, která upomíná na zemřelého majitele liběchovského panství v letech 1801-18033 Jakuba Veitha a členy jeho rodiny, původně v kryptě pochované. Tato deska doplňuje již dokončené kusy mobiliáře instalované v kapli v minulém roce, tj. kříž a desku věnovanou staviteli kaple Karlu Hyacintu svobodnému pánu Villani de Castello Pilonico, držiteli liběchovského panství v letech 1650-1656. Pietní místo v liběchovském Kostelíčku vzniká od ledna 2022.  Mobiliář financuje spolek Liběchov sobě, zatím převážně z prostředků veřejné sbírky vyhlášené spolkem v roce 2019.  Autorem architektonického návrhu pietního místa je kunsthistorik PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., mobiliář je vyráběn v dílně uměleckého skláře a kováře Ing. Miroslava Liederhause.

Podobné příspěvky