Svatodušní koncert pořádaný spolkem Liběchov sobě dne 28. května 2023 v kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže byl výjimečný tím, že alespoň krátce spojil zvuk liběchovských zvonů, tóny varhan a chrámový zpěv. Výborná akustika v kapli dala vyniknout profesionálnímu výkonu varhanního mistra pana Jiřího Chluma a kvartetu Chrámového sboru Hvězda.

Podobné příspěvky