Letošní Svatodušní neděli 28. května 2023 spolek Liběchov sobě zaranžoval v 12:00 a v 18:00 zvonění všemi dochovanými liběchovskými zvony. Zvonění na nádherné historické zvony realizovali Mělničtí zvoníci. Krátce před celou hodinou odbily poledne bývalé hodinové zvony ze zámecké věže, následovalo zvonění na restaurované ocelové  zvony z Kostelíčka, poté chvíli zvonil sám zvon v sanktusové vížce kostela sv. Havla a pak se k němu přidaly opět zvony z Kostelíčka. Zvukový záznam pořízený na místě zvonění a pak v centru obce si můžete poslechnout na stránkách našeho spolku  www.kostelicek.eu. Tato inscenace byla pouze symbolická. Jinak by samozřejmě zvony zněly, zejména v plénu, na svých původních umístěních, ve věži kaple a v zámecké věži. Třeba jednou v budoucnu …

 Stručně k historii zmíněných dochovaných zvonů. Od září 2017 Římskokatolická farnost Liběchov pořádala sbírku na opravu zvonu  Antonína z Padovy, který visel v sanktusové vížce kostela sv. Havla a dlouho již neplnil svou funkci. Sbírku jsme propagovali na našich akcí a mnoho z Vás ji také štědře finančně podpořilo. Opravený zvon, poháněný elektricky poprvé v Liběchově zazněl během Svatodušní pouti v roce 2018 a od té doby pravidelně vyzvání klekání v 12:00 hod., v 18:00 hod. a dále zvoní v pátek v 15:00 hod. na paměť Smrti Páně na Golgotě a v sobotu podvečer svolává k bohoslužbě s nedělní platností. Zvony ze zámecké věže jsou velmi staré, menší se užíval k zvonění čtvrtí a větší středověký zvonil v celou hodinu, naposledy jsme mohli zvony slyšet ještě koncem minulého století. Zvony byly totiž poháněny hodinovým strojem, který v roce 1991 opravili a zprovoznili tří zaměstnanci Náprstkova muzea mezi nimi pan Leopold Vaďura, koreanista Mgr. Tomáš Palatý. Nyní je bohužel hodinový stroj ztracený. Železné zvony pro kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže jako náhradu za tři rekvírované zvony nechal vyrobit ve zvonařské dílně Rudolfa Manouška v Brně v roce 1919 farář František Šorejs a nechal je zasvětit Svatému Josefu a Panně Marii. Zvony lidově nazývané Josef a Marie byly zavěšeny ve věží kaple až do roku 1966, kdy po jejím zničení požárem  byly zapůjčeny do Petrovic do kostela sv. Petra a Pavla. Zpět do Liběchova se vrátily počátkem 90. let minulého století. Současné vedení města je nechalo opravit a v roce 2019 je slavnostně za přítomnosti zvonaře pana Petra Rudolfa Manouška představilo veřejnosti v Uměleckém mlýně, kde je možné si je i aktuálně prohlédnout.

V kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže je nainstalovaná menší panelová výstava, která kromě dochovaných zvonů liběchovských zmiňuje také dochované zvony celého bývalého liběchovského panství ( Chcebuz, Medonosy, Robeč) a také zvony zaniklé, většinou rekvírované během I. a II. světové války ( 1916-1918, 1940-1942).

Podobné příspěvky