Knížka LIBĚCHOV A JEHO ZÁMEK, NOVODOBÁ HISTORIE pojednává především o dějinách města a jeho obyvatel v průběhu 20. století a o liběchovském zámku. Popisuje mimo jiné i národnostní napětí v bývalých Sudetech, poválečnou výměnu obyvatel, nástup komunistického režimu v padesátých létech a jeho pád v roce 1989. V rekonstruovaném liběchovském barokním, původně renesančním zámku v roce 1977 otevřelo pražské Náprstkovo muzeum expozici asijských kultur. Významná expozice byla přístupná do roku 2002, kdy město postihla devastující povodeň. Historii zámku doplňuje samostatná stať pod názvem ZÁMECKÉ ZAHRADY V LIBĚCHOVĚ.

Kniha byla vydaná spolkem Liběchov sobě v roce 2018

Projekt Novodobá historie zámku v Liběchově byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Autoři knihy: MUDr. Šárka Bínová, PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph. D.

Odborná redakce: PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph. D

Jazyková úprava: PaedDr. Alena Duhajská


LIBĚCHOVSKÝ KOSTELÍČEK NA VINIČNÍ HOŘE

KOSTEL SVATÉHO DUCHA A BOŽÍHO HROBU S PATRONÁTNÍ HROBKOU

Kniha završuje jednu z činností spolku, kterou byla oprava hrobů na liběchovském hřbitově, do kterých byly nedůstojně přeneseny ostatky liběchovských pánů z krypty Kostelíčka, původního řádného místa posledního odpočinku Karla Hyacinta svobodného pána Villaniho a příslušníků ctihodného rodu Jakuba Veitha, a také pořízení nového památníku připomínajícího osvícené budovatele Liběchova.  Knížka obsahuje stručné informace o osobnostech zde pohřbených a také samotný příběh vzniku památníku, který byl důstojně završen požehnáním Jeho Excelencí Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým.

Autoři knihy: PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph. D., Mgr. Andrea Vítová, Ph. D., PaedDr. Alena Duhajská

Vydal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka 2017

Nákladem MUDr. Lucie Žáčkové, Liběchov

Podobné příspěvky