V pátek 14. prosince 1973 byly do dvou opuštěných hrobů na místním hřbitově nedůstojně, potají a v noci přeneseny na příkaz orgánů Státní bezpečnosti zneuctěné ostatky sedmadvaceti pánů, paní a dětí ze zchátralé hrobky kaple sv. Ducha.  Jednalo se o ostatky příslušníků ctihodného rodu pana Jakuba Veitha, který se spolu se svým synem Antonínem Veithem a jeho synovcem Antonínem Ladislavem conte Veithem zasloužili o stavební, hospodářský a kulturní rozkvět Liběchova. V hrobce byly také původně ostatky stavitele kaple, držitele liběchovského panství Karla Hyacinta svobodného pána Villani de Castello Pilonico, který zde byl v roce 1656 pohřben. Obě hrobky na hřbitově doložená i domnělá byly spolkem v roce 2016 pronajaty a pod dohledem pražské pohřební firmy ELPIS odborně otevřeny. V hrobkách skutečně byly ostatky zmíněných rodin.  Všechny byly profesionálně prozkoumány a zdokumentovány archeologem Mgr. et. Mgr. Dušanem Thurzem, Ph.D. Spolek nechal opravit opěrnou zeď za hrobkou, která byla v havarijním stavu, následně odborně opravit hrobky a náhrobní desky. S obsahem hrobů bylo nakládáno s opatrností a vážností, veškeré nalezené ostatky byly adjustovány v hedvábných textiliích a uloženy ve speciálních nových schránách a umístěny pak do dochovaných kovových rakví, které byly dány zpět do opravených hrobek. Nad hrobkami nechal spolek vybudovat stylově příznačný památník podle architektonického návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D. Realizace památníku byla svěřena uměleckému kováři a skláři Ing. Miroslavu Liederhausovi. Památník se skládá ze dvou železných desek s perforovaným textem – baldachýnů zobrazující nebesa. Památník doprovází třímetrový železný obelisk, tyčící se na modré skleněné kouli, zobrazuje spojení mezi nebem a zemí.Restaurování hrobek, oprava opěrné zdi a tvorba památníku byly uhrazeny z veřejné sbírky a z finančních darů jednotlivců i firem. Půlroční úsilí spolku, přizvaných odborníků a dobrovolných nadšenců bylo završeno velkou poctou, přítomností Jeho Excelence Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, který dne 15. října 2016 celebroval sváteční mši v kostele sv. Havla a požehnal památníku na liběchovském hřbitově.

Podobné příspěvky