Návrh předkládá Spolek pro záchranu kostelíčka – Liběchov sobě

Návrh byl schválen Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kultury a památkové péče 28.2.2022

Historická patronátní hrobka kaple sv. Ducha a Božího hrobu v Liběchově by se měla stát důstojným pietním místem přístupným veřejnosti, upomínajícím původní uložení 27 historických katolických pohřbů, které byly v roce 1973 odstraněny a zbytky zneuctěných ostatků byly na městském hřbitově v Liběchově hromadně a bez obřadu pohřbeny v opuštěných německých hrobech.
V roce 2016 Spolek pro záchranu kostelíčka »Liběchov sobě« hroby na liběchovském hřbitově identifikoval, opravil, ostatky ošetřil a pro zachování historické paměti pořídil a instaloval památník.
Návrh předpokládá, že ve stavebně obnovené hrobce, včetně původního účinného větracího systému, by měl být instalován nový mobiliář, stylově, resp. autorsky jednotný s památníkem na liběchovském hřbitově (podle architektonického návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D., v realizaci Ing. Miroslava Liederhause).
PŮDORYS návrhu vyznačuje polohy jednotlivých prvků nového mobiliáře hrobky. 
Obnovený původní VSTUPNÍ PORTÁL hrobky by měl uzavíratelný železnou deskou perforovanou písmeny informačního textu, která by zároveň sloužila jako mříž. 
Po osvětleném schodišti by se sestupovalo na podestu hrobky, na které by byla instalována železná TABULE V ČELE PODESTY s aplikací z červeného skla, opatřená textem upomínajícím pohřeb zakladatele kostela s patronátní hrobkou a držitele liběchovského panství Karla Hyacinta svobodného pána Villani de Castello Pilonico.
Uprostřed podesty by byla umístěna UPOMÍNKA NA KARLA HYACINTA, železný podstavec s pouzdrem z čirého a červeného skla a aplikací z červeného skla.
VE VÝKLENKU V PRŮČELÍ hlavní lodi hrobky by měl být instalován železný KŘÍŽ s aplikacemi z červeného skla upomínajícími Pět svatých ran Ježíše Krista.  
Železná TABULE V PRŮČELÍ VLEVO, s aplikacemi z červeného skla, resp. v průčelí hlavní lodi hrobky, by byla opatřena textem upomínajícím pohřby 14 příslušníků ctihodného rodu pana Jakuba Veitha. 
Železná TABULE V PRŮČELÍ VPRAVO s aplikacemi z červeného skla, resp. v průčelí hlavní lodi hrobky, by byla opatřena textem upomínajícím pohřby 12 příslušníků spřízněných rodů Neupauer, Waagner a Ehrenburg. 
V osmi přízemních kobkách hrobky by měly být instalovány železné TABULKY PRO DOCHOVANÉ CEDULKY Z RAKVÍ s aplikacemi z červeného skla.
INSTALACE DOCHOVANÉHO KŘÍŽKU Z RAKVE by měla naznačovat těleso rakve s aplikací křížku na víku. Těleso s křížkem by bylo vloženo na jedno z příslušných míst v první kobce vlevo, aby bylo také patrno, kde bývaly rakve uloženy.
Návrh SVĚTELNÉHO REŽIMU vyznačuje místa osvětlovacích těles.
Obě strany vstupního schodiště a schodiště z podesty do hlavní lodi hrobky by měla osvětlovat diskrétní přízemní osvětlovací tělesa nad každým schodem.
Veškeré železné tabule s aplikacemi z červeného skla by měly být celoplošně osvětleny zezadu, aby byla zajištěna čitelnost textů v perforovaném písmu, a aby byly náležitě prosvíceny aplikace z červeného skla, a také aby osvětlovací tělesa za železnými tabulemi nepřímo osvětlovaly okolní prostor.
Osm železných tabulek pro dochované cedulky z rakví s aplikacemi z červeného skla a schrána na ostatek by byly opatřeny samostatnými diskrétními osvětlovacími tělesy.
Železný kříž v průčelí s aplikacemi z červeného skla by byl osvětlen zezadu dvěma diskrétními světelnými soustavami umístěnými při oblé stěně u dna výklenku a na římse výklenku. 
Hlavní loď hrobky by měla být osvětlena nepřímým zdrojem vycházejícím z prostoru osmi přízemních kobek, v kterých by byla osvětlovací tělesa umístěna pod klenbou, a z prostoru čtyř velkých nadzemních kobek, v kterých by byla osvětlovací tělesa umístěna na výdlažbě.

Grafický návrh zde

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Podobné příspěvky