19.5. 2018 jsme navázali na přerušenou dvou set let starou tradici Svatodušních poutí ke kapli sv. Ducha v Liběchově. Pouť jsme upořádali ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov a spolkem Vehlovská kaplička. Cílem pouti nebylo jen navázat na historickou tradici, ale také upozornit na neutěšený stav chátrající kulturní památky, která byla v té době ve vlastnictví Národního muzea v Praze. Poslední oprava Kostelíčka proběhla v roce 1928 a zrealizoval ji Ing. František Homolka, tehdejší majitel liběchovského zámku a hospodářství. Poté kaple už jen chátrala a v roce 2018 byla z bezpečnostních důvodů uzavřena. Členové obou spolků, jejich rodinní příslušníci a mnoho dalších dobrovolníků pomohlo během předchozích zimních a jarních měsíců doslova z křoví vyklestit a zase obnovit část viniční stezky Kašpárky z Vehlovic do Liběchova. Podobně jsme organizovali brigády v zámecké zahradě, aby se zde mohla konat část kulturního programu Svatodušní pouti. Náš projekt Obnova tradice Svatodušní pouti získal záštitu Ministerstva kultury ČR. Během první svatodušní pouti (19. 5. 2018) mohli poutníci poprvé slyšet hlas opraveného zvonu sv. Antonína zavěšeného v sanktusové vížce kostela sv. Havla.  Spolek Liběchov sobě na svých akcí sbírku na opravu zvonu propagoval a významně podporoval. Svatodušní pouť obdobně proběhla i následující roky 2019 a 2020. V roce 2021 a 2022 již byla kaple otevřena veřejnosti, a proto se většina programu přesunula dovnitř kaple. Konaly se zde výstavy a koncerty. V roce 2021 se konala v kapli výstava Panna Maria nevěsta Ducha svatého, mariánská poutní místa v našem regionu. V rámci výstavy proběhl záznam koncertu natočeného pro tuto příležitost. Účinkoval chrámový sbor Hvězda z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. V roce 2022 byla v kapli nainstalována studie možného výtvarného zpracování liběchovské Křížové cesty, dílem MgA. Jitky Navrátilové, proběhl zde koncert pěveckého souboru Chrapot a přednáška o významu tohoto významného křesťanského svátku s názornými ukázkami lidové tradice slavení Seslání Ducha Svatého.


.

Výstava se konala v rámci Svatodušní pouti uvnitř kaple sv. Ducha, Božího hrobu s sv. Kříže.

Z důvodu restrikcí při pandemii Covid-19 se v kapli nemohl konat koncert prezenčně, proto proběhl záznam reprodukce koncertu chrámového sboru Hvězda, natočeného v kapli  ku příležitosti oslav Svatodušních svátků 2021.


Podobné příspěvky