Seznámení s výstavou nainstalovanou v kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže dne 4. června 2022: Výstava Křížová cesta v Liběchově se mimo jiné zaměřila na historii výtvarného zpracování jednotlivých zastavení. Barokní křížová cesta o čtrnácti zastaveních, v mělnickém okresu jediná, svou délkou odpovídající přibližně 600 metrům Křížové cesty jeruzalémské, byla postavena roku 1780 nákladem tehdejšího majitele panství Huberta Karla hraběte Pachty z Rájova. V té době byl v kapli sv. Ducha na Viničním vrchu zřízen Boží hrob a kaple byla pak Božímu hrobu také zasvěcena. Horní část liběchovské křížové cesty zdobí stromořadí lípy srdčité, vysazené v době založení zdejší kalvárie, tedy před 240 lety. Podle rukopisných Dějin Liběchova Jana Langhanse měla jednotlivá zastavení ve svých výklencích původně obrazy jednoho z bratrů Kramolínových, pravděpodobněji Josefa Kramolína (1730–1802), který tehdy pracoval na zakázkách pro kostely v Mělníku a ve Štětí. Není nám známo, že by se dochovaly jakékoliv bližší informace o původních obrazech, a ani se nám nepodařilo zjistit, jak byla křížová cesta výtvarně zpracována v průběhu 19. století. Zajímavou informaci jsme získali z farní kroniky Liběchova, psané od roku 1731. Na památku jubilejního roku 1900 chtěl tehdejší liběchovský farář Pater Václav Šorejs z prostředků sbírky pořídit pro liběchovskou křížovou cestu nové reliéfy z terakoty, které objednal u firmy Artura Müllera v Innsbrucku. Firma však vyhlásila bankrot a reliéfy nedodala. Farář tedy nechal vyrobit litinové rámy u firmy A. Císaře v Dolních Beřkovicích a obrazy jednotlivých zastavení namaloval jistý profesor Margari, dnes blíže neznámý. Ani k těmto obrazům nemáme žádnou dokumentaci. Na dostupné fotografii z počátku šedesátých let 20. století je patrné, že rámy byly již prázdné. Počátkem nového tisíciletí Ing. Josef Janáček do rámečků instaloval reprodukce barvotiskových svatých obrázků, a ty jsou tam dodnes. V roce 2022 předložil náš spolek studii nového možného výtvarného zpracování čtrnácti zastavení liběchovské křížové cesty, která je dílem akademické sochařky a malířky MgA. Jitky Navrátilové.Výtvarná studie výtvarnice MgA. Jitky Navrátilové byla realizována od listopadu 2021 do dubna 2022 a poprvé byla nainstalována do barokních kaplí liběchovské křížové cesty ku příležitosti obřadu Křížové cesty na Velký pátek 15.4. 2022. Nyní je nainstalovaná uvnitř kaple.

Podobné příspěvky