Doporučujeme

Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí. V současné době probíhá veřejná sbírka na opravu kostelíčka, projektovou dokumentaci a potřebné průzkumy, připravujeme akce ve prospěch ohrožených liběchovských památek a podporujeme projektem Dva koncerty pro dvoje varhany veřejné sbírky na opravu liběchovských varhan v kostele sv. Havla a hošteckých varhan v kostele sv. Otmara.
Srdečně Vás zveme na všechny naše akce.

 

Ohlédnutí za projektem Mluvme spolu

Podívejte se s námi, jak probíhal projekt, který propojil aktivitu liběchovských škol, našeho spolku, místních skautů, mnoha dobrovolníků i rodiny majitelů zámku Liběchov, aby výsledkem bylo zkrášlení místa, kde mnozí Liběchovští i hosté z daleka mohou příjemně trávit svůj volný čas.

Poslání celého projektu je jasné: mluvme spolu – protože to má smysl!

Koncert v Hoštce

Krásný koncert na podporu opravy vzácných historických nástrojů ( varhan v kostele sv. Otmara v Hoštce a varhan v kostele sv. Havla v Liběchově ) proběhl v Hoštce. Děkujeme velice všem účinkujícím. Za fotodokumentaci  koncertu pro dvoje varhany, který se nesl se v krásném a přátelském duchu, velmi děkujeme paní Ireně Nádvorníkové.
Skvělí hudebníci paní Marie Maříková, pan Jiří Knotte a všichni nadaní hoštečtí muzikanti Klekerovi si plně zasloužili nadšený potlesk spokojeného publika.
Těšíme se na další společné projekty, které rozdávají radost, a přitom přinášejí užitek v podobě záchrany našeho kulturního dědictví.

1 2 3 3apůl 4 5 6

Víkend 12.-13. 10. podpořil liběchovské památky

O sobotním Svatohavelském posvícení měli návštěvníci Liběchova díky vstřícnému přístupu rodiny majitelů zámku a spolku Liběchov sobě, který zajistil komentované prohlídky, další možnost nahlédnout do interiérů významné kulturní památky, kde byly vystaveny jednak plány kostelíčka z roku 1965 od pana Karla Lojky, jednak návrh pietního místa v kryptě kostelíčka od PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD. Během výkladu se návštěvníci seznámili také s dávnou i novodobou historií zámku a měli možnost přispět  do kasičky veřejné sbírky na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu.
Neděle se rovněž nesla v kulturním duchu. V kostele sv. Havla proběhl první ze dvou koncertů pro dvoje – liběchovské a hoštecké – varhany. Mladí hudebníci Klekerovi z Hoštky předvedli v kostele sv. Havla své výjimečné hudební nadání zúročené pílí. Profesionální varhaník Miloslav Šimek tentokrát místo chrámových varhan rozezněl elektronický nástroj – oprava varhan v kostele sv. Havla je opravdu akutní a jejich stav již koncertní použití neumožňuje. I to výmluvně vypovídá o potřebnosti veřejné sbírky vyhlášené Římskokatolickou farností Liběchov.
Děkujeme skvělým hudebníkům a děkujeme také všem příznivcům kultury, kteří přišli tento projekt podpořit.

Varhaník pan Miloslav Šimek s předsedkyní spolku Liběchov sobě MUDr. Lucií Žáčkovou

před_kostelem2

Mladí hudebníci z Hoštky, Vlasta, Jiří a Štěpán Klekerovi, před kostelem sv. Havla v Liběchově.

velká_děkovačka

Společné rozloučení všech muzikantů s posluchači po skvělém hudebním zážitku.

MUDr. Lucie Žáčková s „mužskou sekcí“ účinkujících.

Dvě výstavy na zámku

Srdečně zveme v sobotu 12. 10. u příležitosti Svatohavelského posvícení na zámek Liběchov, kde si můžete prohlédnout dvě výstavy týkající se kostelíčka. Jedna z nedávné minulosti, druhá jak bychom rádi věřili, z blízké budoucnosti
zámek otevřen NÁVRH PIETNÍHO MÍSTA

Dva koncerty pro dvoje varhany

Varhany, hudební nástroj právem nazývaný nástrojem královským, jsou neodmyslitelně spojeny s prostředím evropských chrámů a kostelů, patří k naší bohaté historii a kulturní tradici a člověka provázely na jeho životní pouti doslova od kolébky do hrobu.
Zaslouží si proto naši úctu a především péči, která dokáže jejich hlas provést napříč staletími v podobě čistých, velebných tónů, aby jej mohli obdivovat i naši potomci.
Liběchov sobě proto podporuje veřejné sbírky liběchovské i hoštecké farnosti na opravy varhan v kostele sv. Havla v Liběchově a sv. Otmara v Hoštce a srdečně zve posluchače k účasti na koncertech projektu Dva koncerty pro dvoje varhany, který na tyto sbírky přispěje.
Projektu udělil záštitu J. E. Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, a města Liběchov a Hoštka.
Těšíme se na setkání s Vámi.
libechovhostka zastita

Významný den v historii spolku

Právě dnes, 30. 9. 2019, má náš spolek už čtvrté výročí založení.
A protože jsme  přesvědčeni, že tou největší radostí je obdarovávat ostatní, nadělili jsme si k narozeninám ten nejlepší možný dárek.
Na základě darovací smlouvy spolku s městem Liběchov byly dnes převedeny shromážděné finanční dary v hodnotě 225 000 Kč z transparentního účtu spolku na účet města Liběchov na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu – právě tak, jak to má náš spolek i ve jméně. Zbývající část daru, z účtu veřejné sbírky vyhlášené spolkem, bude následovat.
Děkujeme všem, kdo přispěli jakoukoli formou, ať už přímým finančním darem, dobrovolnickou prací, zakoupením vstupenek či předmětů, věnováním  hodnotných cen do spolkových benefičních dražeb a tombol či jinak – bez Vás by naše práce nebyla možná a díky Vám se nám daří naplňovat účel, pro který jsme před čtyřmi lety vznikli.

Podpis darovací smlouvy. Zprava: Starostka města Liběchov, Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, a předsedkyně a místopředsedkyně spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka MUDr. Lucie Žáčková a MUDr. Šárka Bínová.

Podpis darovací smlouvy. Zprava: Starostka města Liběchov Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková a předsedkyně a místopředsedkyně spolku Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka MUDr. Lucie Žáčková a MUDr. Šárka Bínová.

Jak se daří sbírkovému účtu na opravu kostelíčka?

Během Dnů evropského dědictví měli návštěvníci možnost přispět do sbírkových kasiček veřejné sbírky jednak v budově zámku, jednak ve skautské čajovně, a zejména tam vybraná částka dosáhla velmi úctyhodných rozměrů. Děkujeme všem štědrým dárcům za příspěvky, které pomohou zachránit kostelíček,  a také skvělému personálu čajovny za propagaci sbírky.

Při úředním rozpečetění a spočítání kasiček bylo potvrzeno, že na sbírkový účet přibude celkem 6358 Kč.

scan0019scan0020

vklad

Těší nás, že akce  spolku Liběchov sobě přinášejí nejen radost a zábavu jejich účastníkům, ale také skutečnou pomoc významné památce, jejíž záchrana je primárním cílem našeho sdružení. Děkujeme, že nám tento cíl pomáháte naplňovat.

Liběchov má za sebou další Dny evropského dědictví, akci, která si za cíl klade popularizaci památek a nutnosti péče o ně. Jsme velmi rádi, že se nám daří představovat naše město jako kulturou a hodnotnými památkami bohatou obec navazující na významnou historickou tradici.
Realizace takovéto akce by nebyla možná bez obrovské podpory řady podporovatelů, dobrovolníků a spolupracovníků z řad veřejnosti a partnerských organizací, bez autorů všech vystavených projektů, bez brigádníků, kteří se pravidelně bezplatně  podílejí na úklidu před i po akcích.
Děkujeme panu senátoru za Českolipsko, Jiřímu Voseckému, Biskupství Litoměřickému a městu Liběchov za udělení záštity Dnům evropského dědictví. Děkujeme majitelům zámku Liběchov, rodině Homolkově, za vynikající dlouhodobou spolupráci, poskytnutí a úpravu prostor konání akce a zapůjčení stolů a židlí. Děkujeme panu Karlu Lojkovi za zapůjčení originálů dokumentace stavu kostelíčka v roce 1965 za účelem vystavení a především za souhlas s její digitalizací a poskytnutím městu Liběchov pro budoucí opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu v co nejpřesnější podobě, a rovněž za podrobnou fotodokumetaci akce. Děkujeme PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, Ph.D., za návrh pietního místa v kryptě kostelíčka a za vytvoření prezentace, která s tímto návrhem přehledně a srozumitelně seznamuje veřejnost a také za vedení komentované vycházky zámeckou zahradou. Děkujeme mělnickému kronikáři a předsedovi Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku, panu Martinu Klihavcovi, za vytvoření vystřihovánky kostela sv. Ducha a Božího hrobu a její představení na akci, Mělnickému osvětovému a okrašlovacímu spolku děkujeme za její vydání. Věříme, že potěší nejen děti, ale že si i nejeden čtyřicátník či padesátník rád zavzpomíná na dětství a lepení papírových modelů z populárního časopisu ABC. Děkujeme Římskokatolické farnosti Liběchov za zpřístupnění kostela sv. Havla a zajištění komentovaných prohlídek osobou k tomu nejpovolanější, zasvěcený výklad P. Mgr. Anselma Pavla Kříže, O.Praem., si chválilo mnoho návštěvníků. Děkujeme oběma vynikajícím hudebním tělesům, mšenskému sboru Intermezzo a Velkému dechovému orchestru MKD Mělník za precizní hudební podtržení akce, oba koncerty byly zážitkem, na který budeme rádi vzpomínat a věříme, že si jej brzy zopakujeme. Městu Liběchov děkujeme za zapůjčení pivních setů pro skautskou čajovnu. Děkujeme Skautské ochranné službě za vynikající zajištění výborně organizované, nekompromisní, ale přitom přátelské a usměvavé pořadatelské služby. Skautům z Přístavu Modrá kotva děkujeme nejen za skautskou čajovnu, která zachránila nejednoho hladového a žíznivého návštěvníka, účinkujícího i pořadatele, ale rovněž za připravení prezentace z historie liběchovských oddílů – i sama idea skautingu totiž patří mezi evropské dědictví, které si zaslouží všechnu dostupnou podporu. Děkujeme liběchovským dámám, které již tradičně připravily a podávaly vynikající občerstvení, jež přišlo k chuti před besedou a koncertem. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří připravili interiér zámku na slavnostní událost při úklidu a instalaci výstav a podíleli se i na hladkém průběhu akce samotné. Děkujeme oběma průvodkyním, které seznamovaly návštěvníky s bohatou historií zámku. Členky spolku děkují svým rodinám za obrovskou pomoc s akcí a především za nekonečnou trpělivost, kterou mají s naším náročným koníčkem.
Děkujeme samozřejmě všem návštěvníkům, kteří přispěli do některé ze sbírkových kasiček veřejné sbírky na obnovu kostela sv. Ducha a Božího hrobu anebo přispěli zakoupením publikací, vystřihovánek kostelíčka či dobrovolným vstupným.
Budeme se těšit, že se s Vámi brzy setkáme na dalších akcích.

Fotogalerie ze Dnů evropského dědictví 2019

Za krásné fotografie z akce děkujeme panu Karlu Lojkovi, autorovi fascinujících technických výkresů kostelíčka z roku 1965.

« 1 z 5 »