Spolek pro záchranu kostelíčka

 

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí.

Novinky

V sobotu 15. října oslavil Liběchov Svatohavelským posvícením 700 let od první písemné zmínky o městě.  V tento den zároveň vyvrcholilo úsilí spolku o zmírnění historické křivdy spáchané na majitelích liběchovského panství, mecenáších kultury a budovatelích Liběchova, jejichž ostatky byly z krypty kostelíčka nedůstojně  umístěny do dvou opuštěných německých hrobů na hřbitově. Díky darům štědrých sponzorů a vyhlášené veřejné sbírce se spolku podařilo uskutečnit záměr hroby opravit, zesnulé v nich uložit podle křesťanských zvyklostí, jak by si jistě sami přáli, a na hrobech vybudovat důstojný památník. Originální dílo vzniklo v dílně želízského uměleckého kováře a skláře Ing. Miroslava Liederhause podle návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D. Památník, který v sobě symbolickým způsobem spojuje prvky masivního patinovaného kovu s akcentovanými detaily z barevného skla, byl v sobotu představen veřejnosti.

lied

Památník – celkový pohled. Foto: Miroslav Lieredhaus, autor památníku.

let

Památník – detail. Foto: Miroslav Liederhaus, autor památníku

skl

Památník – detail. Foto: Miroslav Liederhaus, autor památníku

Naše pozvání do Liběchova přijal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který po slavnostní mši, kterou sloužil v kostele sv. Havla, památníku požehnal. Mši i obřad na hřbitově provázel úžasným vícehlasým zpěvem farní sbor z Kyjí. Na velebné tóny duchovní hudby a vlídná slova pana biskupa budou početní shromáždění hosté i místní občané, kteří se akce zúčastnili, dlouho a s dojetím vzpomínat.
Děkujeme všem kdo se podíleli na přípravě a zajištění akce.

Foto Boris Stojanov, rozsáhlou fotogalerii připravujeme.

mse-v-kostele-sv-havla

Kostel sv. Havla

predsedkyne-spolku-mudr-lucie-zackova-a-mons-jan-baxant

Mons. Jan Baxant a předsedkyně spolku MUDr. Lucie Žáčková

pamatnik-2

Památník

pamatnik-3

Mons. Jan Baxant a farní sbor z Kyjí

pamatnik

Počasí nás neodradilo

 

mse


Ukázka z koncertu sboru Intermezzo v zámku Liběchov 10. 9. 2016 

Úspěšnost veřejné sbírky

Částka na sbírkovém účtu narůstá díky vašim darům. Během Dnů evropského dědictví se dobrovolné vstupné vybíralo do dvou úředně zapečetěných sbírkových pokladniček, v plné výši putovalo na účet sbírky i vstupné z odpoledního sobotního koncertu smíšeného sboru Intermezzo.
Částky dosáhly úctyhodných hodnot 11411 Kč a 2201 Kč v pokladničkách a 3900 Kč vstupné.

 

scan  scan2

Dny evropského dědictví

ehd_logo

Do velkého mezinárodního projektu Dny evropského dědictví se každoročně zapojuje množství známých i méně známých památek. Myslíme si, že Liběchov má v tomto ohledu rozhodně co nabídnout, proto spolek ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník připravil zapojení hned tří z liběchovských pozoruhodností. Zámek Liběchov, Rašínův včelín a kaple sv. Ducha a Božího hrobu přivítaly návštěvníky zblízka i zdaleka. Bohatý program vyvrcholil koncertem smíšeného mšenského sboru Intermezzo pod vedením sbormistra Karla Horňáka.
Děkujeme návštěvníkům za obrovský zájem a bohatou účast.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci celého projektu.

Velice nám pomohli především: Regionální muzeum Mělník, rodina Homolkových a Jiří Prokopec, Vítězslav Štajnochr, včelaři Zdeňka Horký a Ing. Kirchner, Jana a Josef Královi, Kateřina Gregorová, Gabriela Hůlková, Miroslava a Zdeněk Pužovi, Hana Kadeřábková, Abigail Rejchrtová Kozlíková, Břetislav Tureček (příprava prostor), Ludmila Dostálová (květinová výzdoba), Marta Bušková, Věra Řezníčková, Ludmila Klimovičová, Jarmila Poláčková a Věra Vítová (pohoštění při koncertu) a naši rodinní příslušníci. Děkujeme!

Sala terrena

Sala terrena zámku Liběchov s Navrátilovými freskami podle eposu Vlasta.

Rašínův včelín

Rašínův včelín, neprávem méně známá památka, ve své době unikátní dílo, dokazuje, že i hospodářské budově svědčí krása stylu art déco.

konc

Koncert smíšeného sboru Intermezzo v hudebním sále zámku Liběchov.

Do velkého mezinárodního projektu Dny evropského dědictví se každoročně zapojuje množství známých i méně známých památek. Myslíme si, že Liběchov má v tomto ohledu rozhodně co nabídnout, proto spolek ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník chystá zapojení hned tří z liběchovských pozoruhodností.

ZÁMEK LIBĚCHOV

Mimořádná příležitost navštívit salu terrenu liběchovského zámku, od povodně v roce 2002 veřejnosti nepřístupného, a prohlédnout si fresky Josefa Navrátila z let 1838–1843, inspirované veršovaným hrdinským eposem Vlasta (1829) autora Karla Egona Eberta.
Komentované prohlídky 10:00, 12:00, 14:00
Procházka zámeckou zahradou s odborným výkladem PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD., ve 13:00.
Koncert INTERMEZZO
Mšenský smíšený sbor pod vedením sbormistra Karla Horňáka vystoupí v hudebním sále zámku Liběchov.
Prodej vstupenek na místě před zahájením koncertu, vstup do zámku 20 min. před zahájením koncertu, v 16.00 bude zámek uzavřen a vstup již nebude umožněn.
Vstupné 100 Kč, děti 50 Kč, dobrovolné vyšší vstupné vítáme.
Vybrané vstupné z koncertu sboru Intermezzo dude darem na veřejnou sbírku a bude v plné výši převedeno na její transparentní účet vedený U Moneta Money Bank, č. ú. 219797763/0600.

RAŠÍNŮV VČELÍN
Unikátní stavba v areálu bývalého sídla Dr. Jaroslava Rašína.
Výstava původních úlů. Možnost zakoupit pravý liběchovský med z Výzkumného ústavu včelařského, stanice Liběchov.
Komentované prohlídky s odborným výkladem včelaře.
11:00, 13:00, 15:00

KOSTEL SVATÉHO DUCHA A BOŽÍHO HROBU
Dominanta města, jejíž historie sahá až do roku 1654. Prohlídka exteriéru kostela. O stavebním vývoji a osudech této památky promluví kronikář Liběchova Ing. Josef Janáček.
12:00, 14:00

Děkujeme Regionálnímu muzeu Mělník za příležitost seznámit zájemce o evropské kulturní dědictví s liběchovskými památkami, které si pozornost a péči rozhodně zaslouží.

Sbírka na památník úspěšně startuje

Speciální sbírkový účet u Moneta Money Bank
(dříve GE Money Bank), číslo transparentního účtu 219797763/0600.

hro

Přispět do naší úředně zapečetěné sbírkové kasičky můžete také v Turistickém informačním centru Mělník.

Sbírka, jejíž vyhlášení bylo oznámeno na Jahodovém koncertě, se úspěšně rozjíždí. Při úředním sečtení příspěvků vybraných na koncertě do sbírkové pokladničky byla zapsána úctyhodná suma 4870 Kč.
Děkujeme vám za přízeň a věříme, že s vaší pomocí projekt dotáhneme do úspěšného konce.

zapis

Jahodový koncert

V neděli 19. června spolek uspořádal v krásných prostorách oranžerie Rezidence Liběchov Jahodový koncert.

SONY DSC

Velká fotogalerie zde, menší ochutnávka také na našem Facebooku. Foto Boris Stojanov

Nádherné čisté vokály KrisKrosKvintetu nadchly jistě všechny přítomné a lahodný jahodový sen v podobě čerstvých zralých jahod, „wimbledonských“ jahod se šlehačkou a neuvěřitelných nadýchaných jahodových rolád zapůsobil na všechny ostatní zbývající smysly.
Podrobné informace o akci připravujeme a děkujeme všem, kdo se na úspěšném průběhu příjemného večera podíleli i všem návštěvníkům, kteří svou účastí přispěli dobré věci.
A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Protože podmínkou oprav kostelíčka bude jeho převod do vlastnictví nebo držby města, což je běh na delší trať a my bychom se rádi už dnes angažovali alespoň v nějaké věci s kostelíčkem spojené, bylo během koncertu vyhlášeno zahájení úředně schválené veřejné sbírky, která poslouží k opravě opěrné zdi na Liběchovském hřbitově a hrobu ležícího nad ní.
Do tohoto opuštěného hrobu byly z krypty kostelíčka přeneseny ostatky mecenášů a budovatelů Liběchova, kteří vtiskli našemu městu tvář, která představuje to lepší a krásnější, co z Liběchova dodnes vnímáme.
Měli tam ležet navždy zapomenuti.
(Více najdete v textu Příběh krypty kaple sv. Ducha a Božího Hrobu .)
Protože vnímáme velký dluh, který Liběchov vůči těmto lidem má, chceme zde vybudovat důstojný památník, který bude nám i našim potomkům připomínat tyto rodiny, připomínat, že tvořit a budovat znamená a vždy bude znamenat víc než ničit a hanobit.

sbirka

Osvědčení o schválení sbírky k nahlédnutí zde.

Děkujeme paní Janě Tunysové za sponzorské poskytnutí prostor hotelu Rezidence Liběchovpersonálu Rezidence Liběchov za profesionální zajištění akce.
Děkujeme vokální skupině KrisKrosKvintet za krásný hudební zážitek.
Děkujeme paní Jitce Novákové za grafické práce.
Děkujeme  panu Borisi Stojanovovi z  Tisk 64 za tisk plakátů ke sbírce.
Děkujeme městu Liběchov za zajištění propagace – tisk plakátů.
Děkujeme paní Martě Buškové a paní Jiřině Pavlíčkové za přípravu pohoštění – jahodových rolád.
Děkujeme paní Ludmile Dostálové za darování a vazbu květin pro návštěvnice koncertu.
Děkujeme paní Marcele Borýskové a panu Borisi Stojanovovi  z Tisk 64 za fotodokumentaci akce.
Děkujeme čestným hostům a všem návštěvníkům koncertu za to, že vytvořili skvělou atmosféru večera.
Budeme se těšit na další příjemné setkání s vámi.

unnamed

Letnice v Liběchově

Výstava Malujeme pro kostelíček byla otevřena slavnostní vernisáží v neděli 15. května 2016 ve 14.00 hodin. Děkujeme především všem malým výtvarníkům za to, že se výtvarných dílen zúčastnili a pilně malovali. Pod vedením profesionálů ( MgA. Jitka Navrátilová, Bc. Jitka Čechová, Barbora Veselá, MgA. Jiří Miláček, Mgr. Vladimír Halada a výtvarnice paní Marie Poláková) vznikly krasné společné obrazy, plastika anděla, ale i řada drobnějších samostatných děl, vytvořených na různých materiálech, včetně dřeva. Každý, kdo si namaloval svůj obrázek a rád by si ho ponechal na památku (např. portrét maminky), převezme si jej po skončení výstavy, kterou chceme ještě jedenkrát představit veřejnosti.
Dveře barokní konírny liběchovského zámku, která tuto výjimečnou výstavu hostí, se tak návštěvníkům znovu otevřou v sobotu 28. května 2016 od 15-17 hod., kdy v Liběchově zároveň oslavíme Den dětí. Zábavné odpoledne pořádané městem tak můžete spojit s prohlídkou výstavy a vyzvednutím svého obrázku.
Se souhlasem tvůrců bude několik obrazů vydraženo a výtěžek dražby bude věnován na rekonstrukci a výzdobu kostela sv. Ducha, případně na vznik památníku rodiny Veithů, původně pochované v kryptě kostelíčka.
Necháváme na uvážení každého autora, zda se tímto způsobem rozhodně přispět.
Dražba bude veřejná a bude probíhat na našem Facebooku s tím, že průběh dražby bude zároveň aktualizován na našich webových stránkách.

Zatím byl vydražen první z obrazů namalovaných a nakreslených v rámci projektu Malujeme pro kostelíček.

Malujeme pro kostelíček
Skrytý portrét (Žena v klobouku)

Další budou následovat od soboty 28. května, kdy se výstava návštěvníkům opět otevře.
Upozorňujeme zájemce, že k prodeji bude nabídnuta jen část obrazů, které autoři věnují, hlavní a společné práce jsou určeny k výzdobě interiéru kostelíčka.

Letnice v Liběchově

Víkend 14.-15 května 2016 proběhl ve znamení výtvarných dílen a následné vernisáže Malujeme pro kostelíček.
K zahájení akce jsme se sešli v sobotu po obědě u kostelíčka.
Navzdory všem meteorologickým předpovědím i tomu, že letos letnice vyšly přesně na „ledové muže“, nám počasí dalo najevo, že i příroda je nám příznivě nakloněna.
Že kostelíček nese jméno sv. Ducha, ví v Liběchově snad každý.
Ale co to vlastně je, ten Duch? Co jsou to svatodušní svátky, kdy se zde konávaly poutě? Co to znamenalo pro naše předky a co to může znamenat dnes pro nás?

IMG_1246
O zahajovací promluvu, která nám měla být inspirací při společné tvorbě, jsme proto požádali P. Mgr. Anselma Pavla Kříže, O. Praem., zdejšího pana faráře. Příběh o seslání sv. Ducha na Ježíšovy učedníky po jeho nanebevzetí vyprávěl prostě a působivě, tak, aby byl srozumitelný i menším dětem, které o něčem takovém v mnoha případech slyšely poprvé.
Poté jsme sešli jarním rozkvetlým svahem dolů do obce, kde jsme se rozdělili do jednotlivých výtvarných dílen.
V Husově domě, kde nám pohostinně bezplatně poskytli prostory Abigail Rejchrtová Kozlíková a Dušan Thurzo, se zapojily především děti. Pod vedením Barbory Veselé zde vytvářely společný rozměrný obraz Noemovy archy se spoustou zachráněných zvířat, kdo chtěl, věnoval se portrétům nebo jiné individuální tvorbě, případně se podílel na kombinování technik při znázorňování Stromu života.
V sousední sokolovně vznikala další dvě společná díla, a to kašírovaná plastika anděla pod vedením Mgr. Vladimíra Halady a obraz Panny Marie v Liběchově, inspirovaný El Grecovými Letnicemi, s MgA. Jiřím Miláčkem.
V konírně liběchovského zámku na účastníky čekaly Bc. Jitka Čechová s válečkovou technikou a MgA. Jitka Navrátilová s malbou.
Kromě toho si zájemci mohli vyzkoušet origami, malbu a kresbu na dřevo, ozdobné razítkovací techniky a koláže – každý podle toho, co ho lákalo nejvíc.
Tvořilo se s velkým nadšením až do večera, pro všechny bylo k dispozici i občerstvení.
IMG_1291
V neděli pak byla vytvořená díla vystavena v krásných prostorách barokní konírny.
Zároveň s výstavou Malujeme pro kostelíček byla příležitost prohlédnout si neobvyklou tvorbu Jana Čumlivskeho. Výstava Osteographia:  Události sametové revoluce 1989 na zvířecích kostech vybízí nejprve k pousmání či zavrtění hlavou, ale velmi rychle i k zamyšlení nad naším vnímáním historie a nad nesamozřejmostí pravdy.
Vernisáž uvedla v boogie-woogie stylu Jaroslava Šilhavá, kterou si jistě pamatují jako skvělou pianistku Revival Swing Band Praha všichni návštěvníci našeho benefičního plesu na Mělníku.
Prohlídku vystavených prací zpříjemnil hudbou Matěj Žáček.

IMG_1407

Děkujeme všem výtvarníkům, kteří se rozhodli vést naše dílny.
Děkujeme panu Josefu Homolkovi, spolumajiteli zámku Liběchov, za bezplatný pronájem konírny.
Děkujeme paní Abigail Rejchrtové Kozlíkové a Dušanu Thurzovi za poskytnutí prostor Husova domu.
Děkujeme České obci sokolské za pronájem sokolovny.
Děkujeme panu faráři P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O. Praem., za inspirativní úvodní promluvu.
Děkujeme paní Jaroslavě Šilhavé za temperamentní boogie-woogie, které nás o již chladnější neděli zahřálo víc než horká káva.
Děkujeme panu Matěji Žáčkovi za romantický klavírní doprovod, jímž v jednu chvíli nečekaně proměnil prohlídku vystavených obrazů v detektivní pátrání 😉
Děkujeme panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD., za komentovanou prohlídku zámecké zahrady.
Děkujeme našim rodinám a přátelům, kteří pomohli s přípravou akce.

Připravili jsme pro vás rozsáhlou fotogalerii z akce.

Dobro se nikdy neztratí, ale ve svůj čas přinese ovoce.
(citát z knihy Lectio Divina)

Výborná zpráva od našeho člena, ing. Janáčka

Dobrý den, přátelé liběchovského kostelíka!
S radostí, vlastně s velkou radostí sděluji, že kýžená revize hromosvodu proběhla, Národní muzeum (zatím stále vlastník objektu) skutečně zajistilo sympatického pana revizního technika, který provedl potřebné, vyměnil a opravil svorky, proměřil odpor svodů – vše je tedy t.č. v pořádku. Revize platí 5 let, se vším všudy přišla údajně na cca 5.000 Kč.

hromosvod

Oprava a revize hromosvodu

Kostelíček na stránkách tisku

Liběchov chce získat svou dominantu

MF Dnes 10. 5. 2016

kostelik clanek 2plus2

5+2 dny Mělnicko 29. 5. 2016

Hudebně-literární pásmo

V neděli 17. 4. jsme se sešli v 15:00 v kostelíčku, kde nás v rámci jarního literárně-hudebního  pásma čekal koncert vokálního hudebního tělesa KrisKros kvintet a čtení z literárních děl s vazbou k Liběchovu.
Byla to snad první akce, při níž nám počasí příliš nepřálo. Přesto ale ti praví nadšenci dorazili v silné sestavě, a byli odměněni nádherným zážitkem.
Že se kostelíček může pyšnit výjimečnou akustikou, jsme věděli už dávno. Proto v něm také koncerty rádi pořádáme a navštěvujeme.
Ale co dokáže v takových podmínkách pětice nádherně intonujících a dokonale ladících hlasů KrisKros kvintetu, podtržená ještě skvělým výběrem písní, bylo velkým překvapením pro všechny.

Čtené úryvky z literárních děl v přednesu Ilony Bílkové a Jiřího Koktana jistě mnohého posluchače inspirovaly k zamyšlení nad dávnou i nedávnou minulostí, současností a možnou budoucností nejen chátrajícího kostelíčka, ale i Liběchova a celého našeho světa, v němž žijeme a sdílíme radosti i starosti.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě akce, statečným návštěvníkům, kteří se nebáli deště, a samozřejmě především interpretům za úžasný zážitek.
Děkujeme vokální skupině KrisKros Kvintet za nádherné hudební vystoupení.
Děkujeme paní Iloně Bílkové a panu Jiřímu Koktanovi za přednes úryvků literárních děl.
Děkujeme Městskému úřadu Liběchov za zapůjčení prostor infocentra jako zázemí pro účinkující.
Děkujeme skautskému oddílu – přístavu Modrá kotva za zapůjčení židlí z klubovny.
Děkujeme panu Janu Rodrovi a zaměstnancům městského úřadu za dopravu židlí a lavic.
Děkujeme SDH Liběchov za protipožární dozor.
Děkujeme paní Pokorné za zhotovení podsedáků, které jsme v chladném počasí velmi ocenili.
Děkujeme paní Martě Buškové, Věře Vítové a dalším zručným pekařkám za přípravu pohoštění.

IMG_1086

IMG_1092

Fotogalerie na stránce akce.

Vzpomínkový pietní akt 

V den výročí požáru kostela, ve středu 13. dubna 2016 od 17.00 hodin, se konal pietní akt, pořádaný spolkem Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka, za účasti zastupitelů města, občanů a školní mládeže. V bývalé hrobce kostela Svatého Ducha a Božího Hrobu v Liběchově byla připomenuta pohnutá historie panské hrobky.

krypta
Na městském hřbitově pak byl přednesen výčet pohřbených osob a na hroby s veškerými ostatky položeny květiny.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě i průběhu pietního aktu podíleli, a také všem, kteří tuto myšlenku přišli podpořit. Nesmírně si vážíme hojné účasti, která svědčí o zájmu nejen občanů Liběchova o napravení křivd minulosti a uznání kulturního odkazu předků.

4

Za každého pohřbeného děti položily na hroby rozkvetlé jarní snítky.

V sobotu 2. dubna uspořádal spolek komentovanou vycházku po nejzajímavějších liběchovských památkách. Počasí nám od začátku přálo, nádherný slunečný jarní den přivítal v půl desáté před zámkem Liběchov mnoho desítek nadšenců.
Na své si přišly i děti, které si určitě budou do budoucna pamatovat jméno sochaře Václava Levého, hrdiny pohádky o zámeckém kuchtíkovi a slavnostním dortu.  Mnoho z nich zaujaly také úkoly v připravených pracovních listech, díky nimž si hravou formou mohly ověřit, co si o Liběchovu poslechly a zapamatovaly.

IMG_0790
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z minulosti liběchovského zámku a přilehlých historických budov. Po procházce parkem jsme pokračovali k bývalé sladovně a pivovaru, o nichž se nadšenci pro tuto tematiku mohou dočíst další podrobnosti i v teprve před několika týdny vydané publikaci Pivovary Mělnicka.
Následovala prohlídka barokního kostela sv. Havla včetně interiéru, po níž jsme vystoupali křížovou cestou ke kostelu sv. Ducha a sv. Hrobu.

Malá fotogalerie, zpracování a popisky od ing. Janáčka.

Máme radost, že jsme měli příležitost setkat se s mnoha nadšenci, kteří smýšlejí podobně, a těšíme se proto na další akce.
Děkujeme panu Ing. Josefu Janáčkovi, liběchovskému kronikáři, za poutavý výklad, kterým nám přiblížil slavnou minulost Liběchova z dob, kdy bylo naše město živým a pulsujícím centrem kultury, z dob, kterým bychom Liběchov jednou rádi znovu přiblížili.
Doufáme, že si nadále zachováme přízeň vaši i přízeň počasí :-)
Velmi rozsáhlá fotogalerie z akce  viz podrobné info.

Reprezentační ples na zámku Mělník

V sobotou 20. února uspořádal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka svůj první  benefiční reprezentační ples, a to v krásných prostorách vyhlídkové restaurace zámku Mělník.

ples melnik

Děkujeme všem, kdo přispěli svým dílem k nádherné přátelské atmosféře a k jeho úspěšnému výsledku.
Více viz podrobné info.

Liběchovský ples

V sobotu 23. 1. 2016 jsme společně s městem Liběchov v SOU na Boží Vodě uspořádali pro všechny příznivce tance, hudby a společenského života Liběchovský ples.
Více viz podrobné info.

Z loňského roku:

Koledy v kostelíčku 2015

Posvícení – nedělní koncert

Nový článek o kostelíčku od pana kronikáře Ing. Josefa Janáčka

V rubrice Kostelíček mapuje historii i současnost památky článek Liběchovského kronikáře, přinášející spoustu zajímavých informací i unikátní fotografie.

Interview s předsedkyní rady spolku MUDr. Žáčkovou

V týdeníku Mělnicko č. 43 z 20. října 2015 si můžete přečíst rozhovor s paní MUDr. Lucií Žáčkovou, předsedkyní rady spolku Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka. Čtenářům v něm přibližuje motivace i plány spolku.