Spolek pro záchranu kostelíčka

 

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí.

Novinky

Dny evropského dědictví

Podrobné informace budeme postupně doplňovat na stránku akce.

Sbírka na památník úspěšně startuje

Speciální sbírkový účet u Moneta Money Bank
(dříve GE Money Bank), číslo transparentního účtu 219797763/0600.

hro

Přispět do naší úředně zapečetěné sbírkové kasičky můžete také v Turistickém informačním centru Mělník.

Sbírka, jejíž vyhlášení bylo oznámeno na Jahodovém koncertě, se úspěšně rozjíždí. Při úředním sečtení příspěvků vybraných na koncertě do sbírkové pokladničky byla zapsána úctyhodná suma 4870 Kč.
Děkujeme vám za přízeň a věříme, že s vaší pomocí projekt dotáhneme do úspěšného konce.

zapis

Jahodový koncert

V neděli 19. června spolek uspořádal v krásných prostorách oranžerie Rezidence Liběchov Jahodový koncert.

SONY DSC

Velká fotogalerie zde, menší ochutnávka také na našem Facebooku. Foto Boris Stojanov

Nádherné čisté vokály KrisKrosKvintetu nadchly jistě všechny přítomné a lahodný jahodový sen v podobě čerstvých zralých jahod, „wimbledonských“ jahod se šlehačkou a neuvěřitelných nadýchaných jahodových rolád zapůsobil na všechny ostatní zbývající smysly.
Podrobné informace o akci připravujeme a děkujeme všem, kdo se na úspěšném průběhu příjemného večera podíleli i všem návštěvníkům, kteří svou účastí přispěli dobré věci.
A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Protože podmínkou oprav kostelíčka bude jeho převod do vlastnictví nebo držby města, což je běh na delší trať a my bychom se rádi už dnes angažovali alespoň v nějaké věci s kostelíčkem spojené, bylo během koncertu vyhlášeno zahájení úředně schválené veřejné sbírky, která poslouží k opravě opěrné zdi na Liběchovském hřbitově a hrobu ležícího nad ní.
Do tohoto opuštěného hrobu byly z krypty kostelíčka přeneseny ostatky mecenášů a budovatelů Liběchova, kteří vtiskli našemu městu tvář, která představuje to lepší a krásnější, co z Liběchova dodnes vnímáme.
Měli tam ležet navždy zapomenuti.
(Více najdete v textu Příběh krypty kaple sv. Ducha a Božího Hrobu .)
Protože vnímáme velký dluh, který Liběchov vůči těmto lidem má, chceme zde vybudovat důstojný památník, který bude nám i našim potomkům připomínat tyto rodiny, připomínat, že tvořit a budovat znamená a vždy bude znamenat víc než ničit a hanobit.

sbirka

Osvědčení o schválení sbírky k nahlédnutí zde.

Děkujeme paní Janě Tunysové za sponzorské poskytnutí prostor hotelu Rezidence Liběchovpersonálu Rezidence Liběchov za profesionální zajištění akce.
Děkujeme vokální skupině KrisKrosKvintet za krásný hudební zážitek.
Děkujeme paní Jitce Novákové za grafické práce.
Děkujeme  panu Borisi Stojanovovi z  Tisk 64 za tisk plakátů ke sbírce.
Děkujeme městu Liběchov za zajištění propagace – tisk plakátů.
Děkujeme paní Martě Buškové a paní Jiřině Pavlíčkové za přípravu pohoštění – jahodových rolád.
Děkujeme paní Ludmile Dostálové za darování a vazbu květin pro návštěvnice koncertu.
Děkujeme paní Marcele Borýskové a panu Borisi Stojanovovi  z Tisk 64 za fotodokumentaci akce.
Děkujeme čestným hostům a všem návštěvníkům koncertu za to, že vytvořili skvělou atmosféru večera.
Budeme se těšit na další příjemné setkání s vámi.

unnamed

Letnice v Liběchově

Výstava Malujeme pro kostelíček byla otevřena slavnostní vernisáží v neděli 15. května 2016 ve 14.00 hodin. Děkujeme především všem malým výtvarníkům za to, že se výtvarných dílen zúčastnili a pilně malovali. Pod vedením profesionálů ( MgA. Jitka Navrátilová, Bc. Jitka Čechová, Barbora Veselá, MgA. Jiří Miláček, Mgr. Vladimír Halada a výtvarnice paní Marie Poláková) vznikly krasné společné obrazy, plastika anděla, ale i řada drobnějších samostatných děl, vytvořených na různých materiálech, včetně dřeva. Každý, kdo si namaloval svůj obrázek a rád by si ho ponechal na památku (např. portrét maminky), převezme si jej po skončení výstavy, kterou chceme ještě jedenkrát představit veřejnosti.
Dveře barokní konírny liběchovského zámku, která tuto výjimečnou výstavu hostí, se tak návštěvníkům znovu otevřou v sobotu 28. května 2016 od 15-17 hod., kdy v Liběchově zároveň oslavíme Den dětí. Zábavné odpoledne pořádané městem tak můžete spojit s prohlídkou výstavy a vyzvednutím svého obrázku.
Se souhlasem tvůrců bude několik obrazů vydraženo a výtěžek dražby bude věnován na rekonstrukci a výzdobu kostela sv. Ducha, případně na vznik památníku rodiny Veithů, původně pochované v kryptě kostelíčka.
Necháváme na uvážení každého autora, zda se tímto způsobem rozhodně přispět.
Dražba bude veřejná a bude probíhat na našem Facebooku s tím, že průběh dražby bude zároveň aktualizován na našich webových stránkách.

Zatím byl vydražen první z obrazů namalovaných a nakreslených v rámci projektu Malujeme pro kostelíček.

Malujeme pro kostelíček
Skrytý portrét (Žena v klobouku)

Další budou následovat od soboty 28. května, kdy se výstava návštěvníkům opět otevře.
Upozorňujeme zájemce, že k prodeji bude nabídnuta jen část obrazů, které autoři věnují, hlavní a společné práce jsou určeny k výzdobě interiéru kostelíčka.

Letnice v Liběchově

Víkend 14.-15 května 2016 proběhl ve znamení výtvarných dílen a následné vernisáže Malujeme pro kostelíček.
K zahájení akce jsme se sešli v sobotu po obědě u kostelíčka.
Navzdory všem meteorologickým předpovědím i tomu, že letos letnice vyšly přesně na „ledové muže“, nám počasí dalo najevo, že i příroda je nám příznivě nakloněna.
Že kostelíček nese jméno sv. Ducha, ví v Liběchově snad každý.
Ale co to vlastně je, ten Duch? Co jsou to svatodušní svátky, kdy se zde konávaly poutě? Co to znamenalo pro naše předky a co to může znamenat dnes pro nás?

IMG_1246
O zahajovací promluvu, která nám měla být inspirací při společné tvorbě, jsme proto požádali P. Mgr. Anselma Pavla Kříže, O. Praem., zdejšího pana faráře. Příběh o seslání sv. Ducha na Ježíšovy učedníky po jeho nanebevzetí vyprávěl prostě a působivě, tak, aby byl srozumitelný i menším dětem, které o něčem takovém v mnoha případech slyšely poprvé.
Poté jsme sešli jarním rozkvetlým svahem dolů do obce, kde jsme se rozdělili do jednotlivých výtvarných dílen.
V Husově domě, kde nám pohostinně bezplatně poskytli prostory Abigail Rejchrtová Kozlíková a Dušan Thurzo, se zapojily především děti. Pod vedením Barbory Veselé zde vytvářely společný rozměrný obraz Noemovy archy se spoustou zachráněných zvířat, kdo chtěl, věnoval se portrétům nebo jiné individuální tvorbě, případně se podílel na kombinování technik při znázorňování Stromu života.
V sousední sokolovně vznikala další dvě společná díla, a to kašírovaná plastika anděla pod vedením Mgr. Vladimíra Halady a obraz Panny Marie v Liběchově, inspirovaný El Grecovými Letnicemi, s MgA. Jiřím Miláčkem.
V konírně liběchovského zámku na účastníky čekaly Bc. Jitka Čechová s válečkovou technikou a MgA. Jitka Navrátilová s malbou.
Kromě toho si zájemci mohli vyzkoušet origami, malbu a kresbu na dřevo, ozdobné razítkovací techniky a koláže – každý podle toho, co ho lákalo nejvíc.
Tvořilo se s velkým nadšením až do večera, pro všechny bylo k dispozici i občerstvení.
IMG_1291
V neděli pak byla vytvořená díla vystavena v krásných prostorách barokní konírny.
Zároveň s výstavou Malujeme pro kostelíček byla příležitost prohlédnout si neobvyklou tvorbu Jana Čumlivskeho. Výstava Osteographia:  Události sametové revoluce 1989 na zvířecích kostech vybízí nejprve k pousmání či zavrtění hlavou, ale velmi rychle i k zamyšlení nad naším vnímáním historie a nad nesamozřejmostí pravdy.
Vernisáž uvedla v boogie-woogie stylu Jaroslava Šilhavá, kterou si jistě pamatují jako skvělou pianistku Revival Swing Band Praha všichni návštěvníci našeho benefičního plesu na Mělníku.
Prohlídku vystavených prací zpříjemnil hudbou Matěj Žáček.

IMG_1407

Děkujeme všem výtvarníkům, kteří se rozhodli vést naše dílny.
Děkujeme panu Josefu Homolkovi, spolumajiteli zámku Liběchov, za bezplatný pronájem konírny.
Děkujeme paní Abigail Rejchrtové Kozlíkové a Dušanu Thurzovi za poskytnutí prostor Husova domu.
Děkujeme České obci sokolské za pronájem sokolovny.
Děkujeme panu faráři P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O. Praem., za inspirativní úvodní promluvu.
Děkujeme paní Jaroslavě Šilhavé za temperamentní boogie-woogie, které nás o již chladnější neděli zahřálo víc než horká káva.
Děkujeme panu Matěji Žáčkovi za romantický klavírní doprovod, jímž v jednu chvíli nečekaně proměnil prohlídku vystavených obrazů v detektivní pátrání 😉
Děkujeme panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD., za komentovanou prohlídku zámecké zahrady.
Děkujeme našim rodinám a přátelům, kteří pomohli s přípravou akce.

Připravili jsme pro vás rozsáhlou fotogalerii z akce.

Dobro se nikdy neztratí, ale ve svůj čas přinese ovoce.
(citát z knihy Lectio Divina)

Výborná zpráva od našeho člena, ing. Janáčka

Dobrý den, přátelé liběchovského kostelíka!
S radostí, vlastně s velkou radostí sděluji, že kýžená revize hromosvodu proběhla, Národní muzeum (zatím stále vlastník objektu) skutečně zajistilo sympatického pana revizního technika, který provedl potřebné, vyměnil a opravil svorky, proměřil odpor svodů – vše je tedy t.č. v pořádku. Revize platí 5 let, se vším všudy přišla údajně na cca 5.000 Kč.

hromosvod

Oprava a revize hromosvodu

Kostelíček na stránkách tisku

Liběchov chce získat svou dominantu

MF Dnes 10. 5. 2016

kostelik clanek 2plus2

5+2 dny Mělnicko 29. 5. 2016

Hudebně-literární pásmo

V neděli 17. 4. jsme se sešli v 15:00 v kostelíčku, kde nás v rámci jarního literárně-hudebního  pásma čekal koncert vokálního hudebního tělesa KrisKros kvintet a čtení z literárních děl s vazbou k Liběchovu.
Byla to snad první akce, při níž nám počasí příliš nepřálo. Přesto ale ti praví nadšenci dorazili v silné sestavě, a byli odměněni nádherným zážitkem.
Že se kostelíček může pyšnit výjimečnou akustikou, jsme věděli už dávno. Proto v něm také koncerty rádi pořádáme a navštěvujeme.
Ale co dokáže v takových podmínkách pětice nádherně intonujících a dokonale ladících hlasů KrisKros kvintetu, podtržená ještě skvělým výběrem písní, bylo velkým překvapením pro všechny.

Čtené úryvky z literárních děl v přednesu Ilony Bílkové a Jiřího Koktana jistě mnohého posluchače inspirovaly k zamyšlení nad dávnou i nedávnou minulostí, současností a možnou budoucností nejen chátrajícího kostelíčka, ale i Liběchova a celého našeho světa, v němž žijeme a sdílíme radosti i starosti.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě akce, statečným návštěvníkům, kteří se nebáli deště, a samozřejmě především interpretům za úžasný zážitek.
Děkujeme vokální skupině KrisKros Kvintet za nádherné hudební vystoupení.
Děkujeme paní Iloně Bílkové a panu Jiřímu Koktanovi za přednes úryvků literárních děl.
Děkujeme Městskému úřadu Liběchov za zapůjčení prostor infocentra jako zázemí pro účinkující.
Děkujeme skautskému oddílu – přístavu Modrá kotva za zapůjčení židlí z klubovny.
Děkujeme panu Janu Rodrovi a zaměstnancům městského úřadu za dopravu židlí a lavic.
Děkujeme SDH Liběchov za protipožární dozor.
Děkujeme paní Pokorné za zhotovení podsedáků, které jsme v chladném počasí velmi ocenili.
Děkujeme paní Martě Buškové, Věře Vítové a dalším zručným pekařkám za přípravu pohoštění.

IMG_1086

IMG_1092

Fotogalerie na stránce akce.

Vzpomínkový pietní akt 

V den výročí požáru kostela, ve středu 13. dubna 2016 od 17.00 hodin, se konal pietní akt, pořádaný spolkem Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka, za účasti zastupitelů města, občanů a školní mládeže. V bývalé hrobce kostela Svatého Ducha a Božího Hrobu v Liběchově byla připomenuta pohnutá historie panské hrobky.

krypta
Na městském hřbitově pak byl přednesen výčet pohřbených osob a na hroby s veškerými ostatky položeny květiny.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě i průběhu pietního aktu podíleli, a také všem, kteří tuto myšlenku přišli podpořit. Nesmírně si vážíme hojné účasti, která svědčí o zájmu nejen občanů Liběchova o napravení křivd minulosti a uznání kulturního odkazu předků.

4

Za každého pohřbeného děti položily na hroby rozkvetlé jarní snítky.

V sobotu 2. dubna uspořádal spolek komentovanou vycházku po nejzajímavějších liběchovských památkách. Počasí nám od začátku přálo, nádherný slunečný jarní den přivítal v půl desáté před zámkem Liběchov mnoho desítek nadšenců.
Na své si přišly i děti, které si určitě budou do budoucna pamatovat jméno sochaře Václava Levého, hrdiny pohádky o zámeckém kuchtíkovi a slavnostním dortu.  Mnoho z nich zaujaly také úkoly v připravených pracovních listech, díky nimž si hravou formou mohly ověřit, co si o Liběchovu poslechly a zapamatovaly.

IMG_0790
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z minulosti liběchovského zámku a přilehlých historických budov. Po procházce parkem jsme pokračovali k bývalé sladovně a pivovaru, o nichž se nadšenci pro tuto tematiku mohou dočíst další podrobnosti i v teprve před několika týdny vydané publikaci Pivovary Mělnicka.
Následovala prohlídka barokního kostela sv. Havla včetně interiéru, po níž jsme vystoupali křížovou cestou ke kostelu sv. Ducha a sv. Hrobu.

Malá fotogalerie, zpracování a popisky od ing. Janáčka.

Máme radost, že jsme měli příležitost setkat se s mnoha nadšenci, kteří smýšlejí podobně, a těšíme se proto na další akce.
Děkujeme panu Ing. Josefu Janáčkovi, liběchovskému kronikáři, za poutavý výklad, kterým nám přiblížil slavnou minulost Liběchova z dob, kdy bylo naše město živým a pulsujícím centrem kultury, z dob, kterým bychom Liběchov jednou rádi znovu přiblížili.
Doufáme, že si nadále zachováme přízeň vaši i přízeň počasí :-)
Velmi rozsáhlá fotogalerie z akce  viz podrobné info.

Reprezentační ples na zámku Mělník

V sobotou 20. února uspořádal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka svůj první  benefiční reprezentační ples, a to v krásných prostorách vyhlídkové restaurace zámku Mělník.

ples melnik

Děkujeme všem, kdo přispěli svým dílem k nádherné přátelské atmosféře a k jeho úspěšnému výsledku.
Více viz podrobné info.

Liběchovský ples

V sobotu 23. 1. 2016 jsme společně s městem Liběchov v SOU na Boží Vodě uspořádali pro všechny příznivce tance, hudby a společenského života Liběchovský ples.
Více viz podrobné info.

Z loňského roku:

Koledy v kostelíčku 2015

Posvícení – nedělní koncert

Nový článek o kostelíčku od pana kronikáře Ing. Josefa Janáčka

V rubrice Kostelíček mapuje historii i současnost památky článek Liběchovského kronikáře, přinášející spoustu zajímavých informací i unikátní fotografie.

Interview s předsedkyní rady spolku MUDr. Žáčkovou

V týdeníku Mělnicko č. 43 z 20. října 2015 si můžete přečíst rozhovor s paní MUDr. Lucií Žáčkovou, předsedkyní rady spolku Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka. Čtenářům v něm přibližuje motivace i plány spolku.