Doporučujeme

Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí. V současné době se zaměřuje i na pořádání různých charitativních kulturních a společenských akcí na podporu kulturních památek Liběchova.  Poslední velkou proběhlou akcí, jíž dokonce propůjčilo záštitu Ministerstvo kultury ČR, byla úspěšná obnova dvousetleté tradice svatodušních poutí ke kostelíčku, následovalo promítání spolkového kina Libozor v červenci a Dny evropského dědictví v září 2018 a v sobotu 13. října mohli návštěvníci absolvovat prohlídku liběchovského zámku s instalovanými výstavami, navštívit varhanní koncert v kostele sv. Havla a účastnit se posvícenské mše svaté. V současné době pro Vás chystáme další akce a věnujeme se benefičnímu projektu Začlenění dětí s poruchami chování do komunitního života města.
Těšíme se na setkávání s Vámi i v budoucnu.

Křest knihy Liběchov a jeho zámek

V sobotu 19. ledna se kmotrem nové knihy Šárky Bínové a Vítězslava Štajnochra během komorního setkání stal pan Milan Svoboda.
Děkujeme paní Ludmile Klimovičové a panu Vítězslavu Štajnochrovi za pohostinný azyl, který spolku a jeho přátelům pravidelně poskytují, panu Karlu Lojkovi a panu Honzovi Bínovi za fotodokumentaci a všem účastníkům za milou a přátelskou společnost.
Přejeme knížce Liběchov a jeho zámek úspěšný start do světa 

4

Zleva: Předsedkyně rady spolku Lucie Žáčková, hostitelkaLudmila Klimovičová, jazyková redaktorka knihy Alena Duhajská, autorka Šárka Bínová, autor stati Zámecké zahrady v Liběchově Vítězslav Štajnochr.

 

6

Kmotr knihy Milan Svoboda čte dojemný text dopisu z pozůstalosti Miroslava Horníčka.

1

Těšíme se na další setkání při podobně radostných událostech.

4. reprezentační ples spolku se blíží!

Srdečně Vás zveme v sobotu 2. března na již 4. reprezentační ples našeho spolku, který se koná opět v elegantních prostorách vyhlídkové restaurace Zámku Mělník.
K tanci a poslechu opět hraje nepřekonatelný Revival Swing Band Praha.
V ceně vstupenky zámecký raut,  bohatá tombola a doprovodný program.

Rezervace a domluva převzetí vstupenek u vedení spolku na kostelicek@kostelicek.eu, v nejbližších dnech bude rovněž zahájen předprodej v tiskovém ateliéru Tisk 64, nám. Míru (horní náměstí pod podloubím), Mělník.

Těšíme se na přátelské setkání s Vámi.

ples kostelicek plakat A3 2019

Nová kniha o zámku Liběchov

Aktuálně vychází knížka autorky Šárky Bínové Liběchov a jeho zámek, novodobá historie, která  pojednává o dějinách města a jeho obyvatel, o historii zámku v průběhu 20. století až po současnost.

Popisuje mj. národnostní napětí v bývalých Sudetech, poválečnou výměnu obyvatel, nástup komunistického režimu v 50. letech 20 stol., seznamuje čtenáře s majiteli zámku. Výrazným počinem z historického i uměleckého hlediska pro zámek, ale i samotný Liběchov bylo otevření pobočky Náprstkova muzea v zámku Liběchov, kterému předcházela kompletní rekonstrukce budovy i zahrady. Významná expozice sbírek asijských kultur byla přístupná až do roku 2002, kdy město postihla devastující povodeň.

Novodobou historii Liběchova a samotného zámku doplňuje samostatná stať pod názvem Zámecké zahrady v Liběchově autora Vítězslava Štajnochra, která shrnuje vývoj zámecké zahrady do současnosti.

Nakladatel: Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka
Vydavatel: powerprint, Praha
První vydání, 2018
ISBN 978-80-9568-119-5

Libechov_obalka_nahled_04-12Knihu je možné zakoupit za cenu 279 Kč na akcích spolku a u jeho vedení, v běžné distribuci je od 21. ledna 2019 za cenu 306 Kč (279 Kč + 10 % DPH) v Turistickém informačním centru Mělník, Legionářů 51, Mělník, a u dobrých knihkupců.

PF 2019

Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka vám přeje radostné a požehnané Vánoce a úspěšný a pokojný rok 2019.
Těšíme se, že se s mnoha z vás setkáme na Hod Boží vánoční v kostele sv. Havla v Liběchově na zpívání koled.PF

Kostelíček konečně ve vlastnictví města Liběchov

S radostí oznamujeme dobrou zprávu, kterou nám již oficiálně potvrdila paní starostka Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková:
Město Liběchov v pořádku a včas splatilo určenou částku za kostel sv. Ducha a Božího hrobu, a koupilo tak od Národního muzea nemovitost do vlastnictví Liběchova.
Starostka Liběchova se rovněž vyjádřila, že pokud půjde vše hladce a podle smlouvy, nejpozději počátkem roku bude Kostelíček přepsán na katastru na město Liběchov.
Občané Liběchova i náš spolek tak dostali nádherný předčasný vánoční dárek.
Přejeme městu Liběchov a kostelu sv. Ducha a Božího hrobu, aby se stejně úspěšně podařilo realizovat i opravu krásné barokní stavby a její zpřístupnění veřejnosti.
Děkujeme představitelům Liběchova za dotažení dlouhodobého úsilí o získání kostelíčka přes všechny komplikace do úspěšného cíle a blahopřejeme jim k dobře odvedené práci. Věříme, že nyní se konečně osud významné architektonické památky a dominanty kraje obrátí k lepšímu. V tom budeme rádi a ze všech sil pomáhat a naplňovat tak primární účel, který dal našemu spolku vzniknout.

Sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla úspěšně pokračuje

S radostí oznamujeme, že během Dnů evropského dědictví v Liběchově měla opět mezi návštěvníky velký ohlas trvající řádně ohlášená sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla. Díky štědrosti dárců přibylo dalších 6660 Kč. Všem přispěvatelům děkujeme!

IMG_4309