Doporučujeme

Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí. V současné době se zaměřuje i na pořádání různých charitativních kulturních a společenských akcí na podporu kulturních památek Liběchova.  Poslední velkou proběhlou akcí, jíž dokonce propůjčilo záštitu Ministerstvo kultury ČR, byla úspěšná obnova dvousetleté tradice svatodušních poutí ke kostelíčku, následovalo promítání spolkového kina Libozor v červenci a Dny evropského dědictví v září 2018 a v sobotu 13. října mohli návštěvníci absolvovat prohlídku liběchovského zámku s instalovanými výstavami, navštívit varhanní koncert v kostele sv. Havla a účastnit se posvícenské mše svaté. V současné době pro Vás chystáme další akce a věnujeme se benefičnímu projektu Začlenění dětí s poruchami chování do komunitního života města.
Těšíme se na setkávání s Vámi i v budoucnu.

Kostelíček konečně ve vlastnictví města Liběchov

S radostí oznamujeme dobrou zprávu, kterou nám již oficiálně potvrdila paní starostka Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková:
Město Liběchov v pořádku a včas splatilo určenou částku za kostel sv. Ducha a Božího hrobu, a koupilo tak od Národního muzea nemovitost do vlastnictví Liběchova.
Starostka Liběchova se rovněž vyjádřila, že pokud půjde vše hladce a podle smlouvy, nejpozději počátkem roku bude Kostelíček přepsán na katastru na město Liběchov.
Občané Liběchova i náš spolek tak dostali nádherný předčasný vánoční dárek.
Přejeme městu Liběchov a kostelu sv. Ducha a Božího hrobu, aby se stejně úspěšně podařilo realizovat i opravu krásné barokní stavby a její zpřístupnění veřejnosti.
Děkujeme představitelům Liběchova za dotažení dlouhodobého úsilí o získání kostelíčka přes všechny komplikace do úspěšného cíle a blahopřejeme jim k dobře odvedené práci. Věříme, že nyní se konečně osud významné architektonické památky a dominanty kraje obrátí k lepšímu. V tom budeme rádi a ze všech sil pomáhat a naplňovat tak primární účel, který dal našemu spolku vzniknout.

Sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla úspěšně pokračuje

S radostí oznamujeme, že během Dnů evropského dědictví v Liběchově měla opět mezi návštěvníky velký ohlas trvající řádně ohlášená sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla. Díky štědrosti dárců přibylo dalších 6660 Kč. Všem přispěvatelům děkujeme!

IMG_4309

Prohlídky zámku 13.10. 2018

Tuto sobotu v Liběchově proběhne Svatohavelské posvícení, které pořádá obec. Náš spolek ve spolupráci s majiteli zámku zájemcům nabízí komentované prohlídky zámku od 9,30 hod., od 10, 30 hod., od 13 hod. a od 14 hod. Cena vstupenky pro dospělé je 70 Kč, pro děti od 6 let 25 Kč a pro rodinu s 2 dětmi 140 Kč.
Před zámkem bude možno zakoupit posvícenské koláčky, perníky a jiné drobnosti.
Těšíme se na všechny zájemce.

43662652_2136327256385495_3000196576523059200_n

Dny evropského dědictví 2018 připomněly zářnou i temnou minulost

Myšlenka, promítnout v barokní konírně trezorové filmy a připomenout tak temnou historii Liběchova, kdy zde v 50. letech 20. století Československý státní film prováděl výběrové projekce, se stala jedním z ústředních témat letošního třetího ročníku Dnů evropského dědictví v Liběchově, pořádaného pod odbornou garancí Regionálního muzea Mělník. V kontrastu k tomu jsme v zámku rozšířili loňskou výstavu o stručnou historii Náprstkova muzea a představení zakladatele muzea Vojty Náprstka, významné osobnosti 19. století. Poprvé jsme v zámku otevřeli Náprstkovu kavárnu, která měla velký úspěch u domácích i zahraničních návštěvníků, stejně tak jako komentované prohlídky zámku vedené Mgr. Andreou Vítovou. I výstava, koncert a komentovaná prohlídka v kostele sv. Havla a stejně tak i výklad u kostelíčku byly hojně navštívené.
Děkujeme majitelům zámku za zpřístupnění objektu veřejnosti, malým liběchovským skautům a jejich vedoucím za zpestření programu a za spolehlivou pomoc, liběchovským ženám za pohoštění a paní Ludmile Klimovičové a paní Haně Faix za vybavení Náprstkovy kavárny, Mělnickému kulturnímu centru za zapůjčení projektoru a spolku Vehlovská kaplička za zapůjčení promítacího plátna a všem ostatním, kteří pomohli s úklidem, s propagací aj.

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně spolku, přiblížila malým i velkým návštěvníkům minulost promítacích prostor.

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně spolku, přiblížila malým i velkým návštěvníkům minulost promítacích prostor.

 

Dny Evropského dědictví 2018

EDH_program

V politicky i umělecky volnější druhé polovině šedesátých let minulého století část představitelů československé kinematografie svojí tvorbou začala, ať už otevřeně, nebo víceméně skrytě a za použití jinotajů, vystupovat proti naplánované ideologické schematičnosti a rozhodla se v rámci vlastních děl pro určitou formu politické nebo společenské kritiky. Tato díla však neušla pozornosti s normalizací znovuobnovené cenzuře, byla označena za zakázané neboli „trezorové“ filmy a na dvě desítky let odstraněna z distribuce a promítání.

V sobotu 8. 9. si promítneme tři z nich.
11.10 Skřivánci na niti (1969, režie Jiří Menzel)
14.10 Černý Petr (1964, režie Miloš Forman)
18.10 Ucho (1970, režie Karel Kachyňa)