Kostelíček konečně ve vlastnictví města Liběchov

S radostí oznamujeme dobrou zprávu, kterou nám již oficiálně potvrdila paní starostka Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková:
Město Liběchov v pořádku a včas splatilo určenou částku za kostel sv. Ducha a Božího hrobu, a koupilo tak od Národního muzea nemovitost do vlastnictví Liběchova.
Starostka Liběchova se rovněž vyjádřila, že pokud půjde vše hladce a podle smlouvy, nejpozději počátkem roku bude Kostelíček přepsán na katastru na město Liběchov.
Občané Liběchova i náš spolek tak dostali nádherný předčasný vánoční dárek.
Přejeme městu Liběchov a kostelu sv. Ducha a Božího hrobu, aby se stejně úspěšně podařilo realizovat i opravu krásné barokní stavby a její zpřístupnění veřejnosti.
Děkujeme představitelům Liběchova za dotažení dlouhodobého úsilí o získání kostelíčka přes všechny komplikace do úspěšného cíle a blahopřejeme jim k dobře odvedené práci. Věříme, že nyní se konečně osud významné architektonické památky a dominanty kraje obrátí k lepšímu. V tom budeme rádi a ze všech sil pomáhat a naplňovat tak primární účel, který dal našemu spolku vzniknout.

Sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla úspěšně pokračuje

S radostí oznamujeme, že během Dnů evropského dědictví v Liběchově měla opět mezi návštěvníky velký ohlas trvající řádně ohlášená sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov za účelem opravy varhan a elektroinstalace v kostele sv. Havla. Díky štědrosti dárců přibylo dalších 6660 Kč. Všem přispěvatelům děkujeme!

IMG_4309

Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí. V současné době probíhá veřejná sbírka na opravu kostelíčka, projektovou dokumentaci a potřebné průzkumy, chystáme i další akce ve prospěch ohrožených liběchovských památek a pokračujeme v komunitně socializačním projektu Mluvme spolu.

 53607228_2344197408931811_253304080057761792_o

Prohlídky zámku 13.10. 2018

Tuto sobotu v Liběchově proběhne Svatohavelské posvícení, které pořádá obec. Náš spolek ve spolupráci s majiteli zámku zájemcům nabízí komentované prohlídky zámku od 9,30 hod., od 10, 30 hod., od 13 hod. a od 14 hod. Cena vstupenky pro dospělé je 70 Kč, pro děti od 6 let 25 Kč a pro rodinu s 2 dětmi 140 Kč.
Před zámkem bude možno zakoupit posvícenské koláčky, perníky a jiné drobnosti.
Těšíme se na všechny zájemce.

43662652_2136327256385495_3000196576523059200_n

Dny evropského dědictví 2018 připomněly zářnou i temnou minulost

Myšlenka, promítnout v barokní konírně trezorové filmy a připomenout tak temnou historii Liběchova, kdy zde v 50. letech 20. století Československý státní film prováděl výběrové projekce, se stala jedním z ústředních témat letošního třetího ročníku Dnů evropského dědictví v Liběchově, pořádaného pod odbornou garancí Regionálního muzea Mělník. V kontrastu k tomu jsme v zámku rozšířili loňskou výstavu o stručnou historii Náprstkova muzea a představení zakladatele muzea Vojty Náprstka, významné osobnosti 19. století. Poprvé jsme v zámku otevřeli Náprstkovu kavárnu, která měla velký úspěch u domácích i zahraničních návštěvníků, stejně tak jako komentované prohlídky zámku vedené Mgr. Andreou Vítovou. I výstava, koncert a komentovaná prohlídka v kostele sv. Havla a stejně tak i výklad u kostelíčku byly hojně navštívené.
Děkujeme majitelům zámku za zpřístupnění objektu veřejnosti, malým liběchovským skautům a jejich vedoucím za zpestření programu a za spolehlivou pomoc, liběchovským ženám za pohoštění a paní Ludmile Klimovičové a paní Haně Faix za vybavení Náprstkovy kavárny, Mělnickému kulturnímu centru za zapůjčení projektoru a spolku Vehlovská kaplička za zapůjčení promítacího plátna a všem ostatním, kteří pomohli s úklidem, s propagací aj.

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně spolku, přiblížila malým i velkým návštěvníkům minulost promítacích prostor.

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně spolku, přiblížila malým i velkým návštěvníkům minulost promítacích prostor.

 

Dny Evropského dědictví 2018

EDH_program

V politicky i umělecky volnější druhé polovině šedesátých let minulého století část představitelů československé kinematografie svojí tvorbou začala, ať už otevřeně, nebo víceméně skrytě a za použití jinotajů, vystupovat proti naplánované ideologické schematičnosti a rozhodla se v rámci vlastních děl pro určitou formu politické nebo společenské kritiky. Tato díla však neušla pozornosti s normalizací znovuobnovené cenzuře, byla označena za zakázané neboli „trezorové“ filmy a na dvě desítky let odstraněna z distribuce a promítání.

V sobotu 8. 9. si promítneme tři z nich.
11.10 Skřivánci na niti (1969, režie Jiří Menzel)
14.10 Černý Petr (1964, režie Miloš Forman)
18.10 Ucho (1970, režie Karel Kachyňa)