Dny evropského dědictví 2019

Srdečně Vás zveme na letošní Dny evropského dědictví, které v Liběchově opět pořádá Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka pod regionálním organizátorem, Regionálním muzeem Mělník. Záštitu akci poskytli senátor našeho regionu pan Jiří Vosecký, Biskupství litoměřické a město Liběchov, za spolupráci a podporu děkujeme rovněž majitelům zámku, rodině Homolkově, skautskému oddílu Přístav Modrá kotva a Římskokatolické farnosti Liběchov.

Hlavní program se odehraje v sobotu 14. září, v neděli 15. září budou ještě pokračovat prohlídky zámku s možností prohlédnout si instalované panelové výstavy.

Vzhledem k tomu, že město Liběchov získalo do vlastnictví kostel sv. Ducha a Božího hrobu a je již hotov stavebně historický průzkum a lze tedy očekávat brzké zahájení tolik potřebné opravy kostelíčka, je letošním hlavním motivem Dnů evropského dědictví představení návrhu na zřízení pietního místa v kryptě kostela.
Dále nás čekají nás prohlídky zámku a komentovaná prohlídka zámecké zahrady, prohlídky kostela sv. Havla a Mše svatá, výstavy, koncerty, tematická beseda i skautská čajovna.
Především se ale těšíme na milá setkání s příznivci kultury, historie a Liběchova.

Hlavní program se odehraje v sobotu 14. září, v neděli 15. září budou ještě pokračovat prohlídky zámku s možností prohlédnout si instalované panelové výstavy.

 

DED-2019-Liběchov

DED 19 koncert

 

Svatodušní pouti přálo počasí

Přestože se letošní Svatodušní pouť konala na Medarda, v sobotu 8. června, počasí se vydařilo a všichni si mohli pohodlně a plně užít programu od rána do pozdního večera. Jsme rádi, že se opět udržela tradice dvou procesí poutníků, z Liběchova a z Vehlovic, která se spojí u kostelíčka. Vyvrcholením církevní části byla Mše svatá ve slavnostně vyzdobeném kostele sv. Havla, kterou lidsky a vřele celebroval generální vikář Biskupství litoměřického, Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Slavnostní atmosféra byla umocněna i varhanním doprovodem, zpěvy a žesťovým souborem. Bohatý byl i program odpolední. Sérii vystoupení zahájil sokolník se svými dravci a cvičeným krkavcem Máňou, pokračovali Mělničtí trubači, vzorně secvičené mažoretky Qeens Štětí, program si připravily i děti navštěvující družinu základní školy Liběchov. Navázal soubor keltské hudby Ambiam, děti ze ZUŠ Roudnice nad Labem, na nádvoří se konal klavírní koncert Jiřího Knotte, zazpívala paní Marie Maříková, v podvečer hrál Velký dechový orchestr MKD Mělník a program ukončila country kapela AM Country Band. Obohacením programu byly prezentace CHKO Kokořínsko, liběchovských včelařů, textilní dílna s voskovými ubrousky a komentované prohlídky zámku, letos v režii Dr. Aleny Duhajské a Vandy Zandlové. Tradiční jarmark nabízel možnosti si zakoupit jak dárkové předměty, tak i občerstvení, pouťové atrakce zajišťovala rodina Werthaimova z Mělníka. Mnozí návštěvníci přispěli do veřejné sbírky na opravu kostelíčka, ať již dobrovolným vstupným, či zakoupením tomboly nebo jahodové rolády.

vdo

Foto archiv VDO

Velký dík patří hudebníkům Velkého dechového orchestru MKD Mělník, kteří nás provázeli celým dnem se skladbami duchovními i světskými a připravili nám jedno veliké a milé překvapení – díky jejich pozvání navštívil Svatodušní pouť v Liběchově senátor za Českolipsko pan Jiří Vosecký, který pozdravil přítomné milými slovy.

Děkujeme všem podporovatelům, sponzorům, účinkujícím a Vám návštěvníkům i vzácným hostům nejen za získanou další významnou finanční částku, která podpoří obnovu kostelíčka, ale také za krásný a smysluplný společně strávený sváteční den.

Fotogalerie foto Irena Soukupová a archiv VDO a spolku Liběchov sobě

 

PRAKTICKÉ INFORMACE KE SVATODUŠNÍ POUTI

LIBĚCHOV 8. 6. 2019

Zde naleznete potřebné informace- kde zaparkovat, jaký program pouť nabízí, kde se s dětmi pobavit, kde se občerstvit aj.

plánek

Vlastníci pozemků propůjčili zdarma parkovací místa pro návštěvníky pouti. Parkovat můžete naproti Akademii věd ČR ( směr Česká Lípa) a na konci Liběchova u firmy Pila Liběchov ( směr Štětí).parkování
Vstup je zdarma. Pokud budete chtít přispět na rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího hrobu, můžete tak učinit prostřednictvím Veřejné sbírky organizované spolkem Liběchov sobě. Zapečetěná kasa je k dispozici u organizátorů pouti.

Vyvrcholení projektu Mluvme spolu

25. 4. 2019 jsme ukončili organizované společné brigády dětských a dospělých dobrovolníků v zámecké zahradě v rámci projektu Mluvme spolu.
Od listopadu 2018 proběhlo celkem devět brigád. Mgr. Milan Svoboda připravil 25. 4. k příležitosti společného setkání v zámecké sale terreně pro děti ochutnávku toho, jak se stolovalo při zámeckých hostinách. Velmi chutné obědové i svačinové menu také sponzoroval. 
O historii zámku, a hlavně zámecké saly terreny, její výmalbě dětem pohovořil historik Dr. Vítězslav Štajnochr, o ničivé povodni v r. 2002 paní Ludmila Klimovičová.
Děkujeme všem pracovitým dobrovolníkům z obce, paním ředitelkám a panu řediteli zúčastněných škol( ZŠ Liběchov, DDŠ Liběchov a SOU Liběchov), kteří náš projekt podporují, vychovatelům z DDŠ Liběchov, vyučujícím z SOU Liběchov, paním učitelkám ze ZŠ Liběchov a hlavně dětem, které dokázaly, že se práce nebojí. Majitelům zámku, zvláště panu Josefu Homolkovi děkujeme za zpřístupnění uklizených prostor zámku a součinnost při práci v zahradě. Věříme, že až se spolu s dětmi opět setkáme, třeba na Svatodušní pouti 2019, zahrada bude ožilá, zkrášlená.

279BF711-A57D-4E88-A455-66904628FF6C

Vtipné barevné škrabošky umožňují fotografovat i děti, které nemají jak získat souhlas s fotografováním, a tak by jinak svoji fotografii pod článkem či na nástěnce najít nemohly a mrzelo by je to, ale upomínají také na dávné rozverné a tajuplné zámecké maškarní bály.

58608373_2431429536875264_4017313560282529792_o

Omluva a oprava

Velmi se omlouváme městu Liběchov, že naším opomenutím nebyl na grafické propagaci veřejné sbírky ve prospěch opravy kostela sv. Ducha a Božího hrobu uveřejněn grafický prvek znaku města a text „S PODPOROU MĚSTA LIBĚCHOV“ a že tím teoreticky mohlo u někoho dojít k mylnému dojmu, že se jedná o sbírku městem nepodporovanou.
Správná verze plakátku vypadá takto, budeme velmi rádi za veškeré šíření.

Veřejná sbírka ve prospěch kostelíčka.

Veřejná sbírka ve prospěch kostelíčka.

Město Liběchov dále spolek opakovaně v předchozích letech podpořilo dotací na činnost spolku a také spoluprácí ve formě bezplatného využívání majetku města během vybraných pořádaných akcí spolku, za což městu Liběchov děkujeme, stejně jako všem ostatním sponzorům, příznivcům a dobrovolníkům, bez jejichž spolupráce by naše činnost nebyla možná.

Pietní akt 2019

Už tradiční dubnový vzpomínkový pietní akt se uskuteční u spolkem vybudovaného památníku majitelů liběchovského panství a jejich rodin, původně pohřbených v kryptě kostelíčka.
Přijďte si s námi připomenout mecenáše našeho města, díky nimž můžeme v Liběchově dodnes obdivovat množství připomenutíhodných architektonických, uměleckých i krajinářských skvostů.

Vzpomeňte s námi na mecenáše našeho města.

Vzpomeňte s námi na mecenáše našeho města.

Věříme, že je důležité si připomínat minulost v její důstojné a slavné podobě, kterou představují právě zmíněné rodiny. Pamatovat bychom však měli i na pochybení, jichž se naši předkové dopustili, abychom se sami dokázali obdobných chyb vyvarovat a abychom zde zanechali poučení i pro naše potomky. Památník na liběchovském hřbitově v sobě spojuje obě tyto připomínky.

lied

Památník podle návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D., vytvořený uměleckým sklářem a kovářem Ing. Miroslavem Liederhausem, nese tento text: „V pátek 14. prosince roku 1973 byly z poničené panské hrobky kostela Svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově odstraněny pohřby dvaceti šesti příslušníků ctihodného rodu pana Jakuba Veitha a Karla Hyacinta svobodného pána Villani de Castello Pilonico. Zneuctěné ostatky byly hromadně a bez obřadu pohřbeny ve zdejších opuštěných hrobech k zapomnění…“

Opravu obou hrobů i opěrné zdi a vybudování památníku se spolku podařilo realizovat díky vyhlášené veřejné sbírce. Památník je proto důkazem, že spojeným úsilím lze dosáhnout velkých cílů.
V současné době probíhá spolkem organizovaná veřejná sbírka na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu, tj. liběchovského kostelíčka. Věříme, že i v tomto případě se podaří spolkem podporovaný projekt dotáhnout do úspěšného konce.
Přispět k tomu je možné na transparentní sbírkový účet 5627296389/0800, případně do sbírkové kasičky umístěné na MěÚ Liběchov.

Svatodušní pouť 2019

 

Srdečně Vás zveme do Liběchova 8. června, v sobotu před Svatodušní nedělí.
Podrobný doprovodný kulturní program včetně časového harmonogramu bude včas doplněn a upřesněn, rozhodně je na co se těšit.pout_2019_2