Přípravy na Svatodušní pouť v Liběchově ( 19.5. 2018) vrcholí

Organizátoři poutě a ostatní dobrovolníci nezaháleli. Zámecká zahrada je upravena tak, aby v ní mohl proběhnout kulturně zábavný program pouti a bylo zde zároveň i dostatek místa pro relaxaci návštěvníků. Uvnitř zámku se uklízely některé sály a nádvoří. V sobotu 19.5. zde proběhnou v 9,30 hod. a v 10,30 hod. komentované prohlídky zámku a v 15,30 hod. zde vystoupí vokální soubor KrisKros.
V kostele sv. Havla byla vyčištěna půda od holubího trusu, kterého nakonec bylo 5 tun. Nyní může být nainstalován opravený zvon a pokud se vše podaří, tak ho během pouti uslyšíme. Prostory kostela jsou tedy důstojně připraveny pro sváteční mši. Na cestě z Vehlovic do Liběchova, kudy půjdou poutníci, proběhly práce jako vytrhávání kořenů, zpevňování cesty, a odklízení odpadu. Práce je na Kašpárce stále ještě dost a to hlavně na úseku blíže Liběchovu. Mile nás překvapila pomoc liběchovských skautů, je zřejmé, že jsou děti ve skautu dobře vedeny.
skauti

Poslední dubnová brigáda

Pokud můžete a práce na vlastní zahrádce vám to dovolí, přijďte nám zítra v sobotu 21. dubna v 9 hodin pomoci s úklidem v zámecké zahradě a na cestě Kašpárce. Sraz před zámkem v 9 hodin. Budeme hrabat zbylé listí, klestí, uklízet odpadky. Vezměte si tedy rukavice, hrábě.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Pravoslavná církev odstoupila od smlouvy s Národním muzeem o odkoupení kostelíčka

Velký obrat nastal v situaci okolo kostelíčka – na základě jednání s městem a rozhořčení velkého množství liběchovských občanů zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, která pro mnohé překvapivě kostelíček získala, dnes od smlouvy uzavřené s Národním muzeem odstoupil.

O novém vývoji kauzy prodeje kostelíčka informuje na webu města Liběchov paní starostka Vladimíra Zralíková.
http://www.libechov.cz/index.php…

Pietní akt u památníku

V sobotu 14. dubna a proběhla u památníků K.H. Villaniho a příslušníků rodiny Veithů vzpomínka na tyto významné předky a v podobném duchu proběhlo i krátké posezení v restauraci U Přemysla. Děkujeme panu faráři, že i podvečerní mše byla věnována těmto liběchovským osobnostem.
Rádi bychom se jako spolek vyjádřili i k současné situaci s kostelíčkem.
I my jsme byli překvapeni, tak jako mnozí v Liběchově, jak se situace s koupí kostelíčka vyvinula. Budeme i nadále podporovat město Liběchov v usilování o získání této památky do vlastnictví města, tak jak máme uvedeno v našich stanovách. Pokud by kostelíček připadl jinému subjektu, budeme se zajímat o to, jak bude tato památka opravena a jaké bude další její využití a to zejména pro obyvatele Liběchova.

vrba

Vzpomínkový akt v sobotu 14. dubna

V sobotu 14. dubna v 15.30 hodin se u příležitosti výročí požáru kostelíčka po zásahu bleskem při první jarní bouři uskuteční vzpomínkový akt u památníku na opravených hrobech na liběchovském hřbitově, kde jsou uloženy ostatky Karla Hyacinta Villaniho a příslušníků rodiny Veithů, majitelů Liběchovského panství a mecenášů našeho města, původně pohřbených v kryptě kostelíčka. Po pietním aktu bude následovat mše za tyto rody v kostele sv. Havla.
Přijďte spolu s námi věnovat vzpomínku těm, kdo se zasloužili o rozkvět Liběchova, a připomenout si, že o dědictví, které nám zanechali, je třeba pečovat, aby i budoucí generace mohly obdivovat onu důstojnou krásu, ze které dýchá historie.

Památník na opravených hrobech.

Den Země Gymnázia Jana Palacha Mělník

Studenti a profesoři mělnického gymnázia se každoročně při příležitosti Dne Země účastní různých projektů. Několik tříd se letos zapojilo také do přípravy Svatodušní pouti v Liběchově, a to jak úpravou cesty Kašpárky pod vedením spolku VEKAP a paní profesorky Pořízkové, tak jarními zahradnickými pracemi v zahradě zámku Liběchov, kde pracovalo asi 80 studentů pod vedením pedagogů paní profesorky Daníškové, Dvořákové, Sekulové a pana profesora Šimánka. Odborné vedení zajistilo SOU Liběchov, jemuž děkujeme také za zapůjčení nářadí.
Děkujeme paní Bc. Otilii Kopřivové, která práce odborně vedla, jakož i třem studentům učiliště, kteří při pracích pomáhali.
Po čtyřech hodinách práce se díky pečlivému vyhrabání trávníků, očištění schodiště a kašny a úklidu po zmlazení živých plotů a shrabání listí se v zahradě jako zázrakem probudilo jaro a pod ostříhanými habry vykoukly rozkvetlé sasanky.

Oprava zvonu kostela sv. Havla

V evropské tradici po staletí hlas zvonů z kostelní věže provázel člověka celým životem, doslova od kolébky na hřbitov.

Každoroční odmlčení zvonů na Velikonoce, kdy podle tradice zvony na zelený čtvrtek „odlétají“ pro papežské požehnání do Říma a vracejí se večer na bílou sobotu na vigilii vzkříšení, má obnovující, nadějeplnou symboliku. Naopak trvale mlčící zvony obvykle znamenaly, že nad obcí leží interdikt.
I v Liběchově zvony už nějaký čas mlčí. Ve středu 28. března byl poškozený zvon v kostele sv. Havla byl opatrně sejmut a převezen k opravě. Jeho velikonoční  „výlet“ tak bude sice o něco delší než u zvonů ostatních kostelů, pro Liběchov ale o to významnější.
Už se velice těšíme na jeho návrat, zprovoznění a velebný hlas, kterým nás po opravě pozdraví a který bude vítat poutníky o Svatodušní pouti 19. května.
Jako letošní velikonoční přání Vám proto přinášíme fotografii tohoto zvonu.

Přejeme požehnané velikonoce Vám i vašim blízkým.

Zvon

Další sobotní brigáda

Při minulé brigádě nám nepřálo počasí, které se z předjaří přehouplo zpět do „ladovské zimy“, přesto jsme spolu se statečnými brigádníky udělali kus práce na obnovení Kašpárky.
Poslední z plánovaných březnových brigád nás čeká tuto sobotu. 24. 3. opět budeme pomáhat zvelebovat zámeckou zahradu a zprůchodňovat cestu po hřebeni viniční hory mezi Liběchovem a Vehlovicemi – Kašpárku. Sejdeme se v 9 hodin u liběchovského zámku. Budeme např. odklízet ořezané větvě z habrového plotu. Vezměte si tedy rukavice, vhodné jsou i hrábě, motyky, ev. kárka na přepravu klestí. Počasí snad bude nakloněné. Pomoc každého je vítána. Těšíme se na vás.

Přijďte s námi na brigádu!

Zahrada zámku Liběchov, vážně zasaženého povodněmi v letech 2002 a 2013, ožije letos v květnu, kdy bude hostit liběchovskou Svatodušní pouť.
Na tu je ale třeba prostor připravit a uklidit, s jarními pracemi se začíná už nyní. Kdo máte chuť pomoci s úpravou zámecké zahrady na Svatodušní pouť, přijďte opět tuto sobotu 17. 3. v 9 hod. do zahrady v liběchovském zámku. Buďte vybaveni hráběmi či motykou, s rukavicemi a teple oblečeni. Budeme opět odklízet větve z ostříhaného habrového plotu, hrabat trávu atd. Děkujeme.

IMG_6785
Hrábě či další nářadí, pracovní rukavice a dobrou náladu s sebou