Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí. V současné době se zaměřuje i na pořádání různých charitativních kulturních a společenských akcí na podporu kulturních památek Liběchova.  Poslední velkou proběhlou akcí, jíž dokonce propůjčilo záštitu Ministerstvo kultury ČR, byla úspěšná obnova dvousetleté tradice svatodušních poutí ke kostelíčku, následovalo promítání spolkového kina Libozor v červenci a Dny evropského dědictví v září 2018 a v sobotu 13. října mohli návštěvníci absolvovat prohlídku liběchovského zámku s instalovanými výstavami, navštívit varhanní koncert v kostele sv. Havla a účastnit se posvícenské mše svaté. V současné době pro Vás chystáme další akce a věnujeme se benefičnímu projektu Začlenění dětí s poruchami chování do komunitního života města.
Těšíme se na setkávání s Vámi i v budoucnu.

Prohlídky zámku 13.10. 2018

Tuto sobotu v Liběchově proběhne Svatohavelské posvícení, které pořádá obec. Náš spolek ve spolupráci s majiteli zámku zájemcům nabízí komentované prohlídky zámku od 9,30 hod., od 10, 30 hod., od 13 hod. a od 14 hod. Cena vstupenky pro dospělé je 70 Kč, pro děti od 6 let 25 Kč a pro rodinu s 2 dětmi 140 Kč.
Před zámkem bude možno zakoupit posvícenské koláčky, perníky a jiné drobnosti.
Těšíme se na všechny zájemce.

43662652_2136327256385495_3000196576523059200_n

Dny evropského dědictví 2018 připomněly zářnou i temnou minulost

Myšlenka, promítnout v barokní konírně trezorové filmy a připomenout tak temnou historii Liběchova, kdy zde v 50. letech 20. století Československý státní film prováděl výběrové projekce, se stala jedním z ústředních témat letošního třetího ročníku Dnů evropského dědictví v Liběchově, pořádaného pod odbornou garancí Regionálního muzea Mělník. V kontrastu k tomu jsme v zámku rozšířili loňskou výstavu o stručnou historii Náprstkova muzea a představení zakladatele muzea Vojty Náprstka, významné osobnosti 19. století. Poprvé jsme v zámku otevřeli Náprstkovu kavárnu, která měla velký úspěch u domácích i zahraničních návštěvníků, stejně tak jako komentované prohlídky zámku vedené Mgr. Andreou Vítovou. I výstava, koncert a komentovaná prohlídka v kostele sv. Havla a stejně tak i výklad u kostelíčku byly hojně navštívené.
Děkujeme majitelům zámku za zpřístupnění objektu veřejnosti, malým liběchovským skautům a jejich vedoucím za zpestření programu a za spolehlivou pomoc, liběchovským ženám za pohoštění a paní Ludmile Klimovičové a paní Haně Faix za vybavení Náprstkovy kavárny, Mělnickému kulturnímu centru za zapůjčení projektoru a spolku Vehlovská kaplička za zapůjčení promítacího plátna a všem ostatním, kteří pomohli s úklidem, s propagací aj.

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně spolku, přiblížila malým i velkým návštěvníkům minulost promítacích prostor.

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně spolku, přiblížila malým i velkým návštěvníkům minulost promítacích prostor.

 

Dny Evropského dědictví 2018

EDH_program

V politicky i umělecky volnější druhé polovině šedesátých let minulého století část představitelů československé kinematografie svojí tvorbou začala, ať už otevřeně, nebo víceméně skrytě a za použití jinotajů, vystupovat proti naplánované ideologické schematičnosti a rozhodla se v rámci vlastních děl pro určitou formu politické nebo společenské kritiky. Tato díla však neušla pozornosti s normalizací znovuobnovené cenzuře, byla označena za zakázané neboli „trezorové“ filmy a na dvě desítky let odstraněna z distribuce a promítání.

V sobotu 8. 9. si promítneme tři z nich.
11.10 Skřivánci na niti (1969, režie Jiří Menzel)
14.10 Černý Petr (1964, režie Miloš Forman)
18.10 Ucho (1970, režie Karel Kachyňa)

Filmový víkend na nádvoří liběchovského zámku

Letní kino v Liběchově má tradici a my na ní navazujeme. V červenci 1968 vzniklo v Liběchově letní kino a hned první rok ho navštívilo 14205 diváků, jak praví krásně ilustrovaná kronika Vladimíra Doubka.
letni_kino_libechov

Spolkové kino Libozor má za sebou první filmový víkend. Návštěvnost byla téměř 200 diváků. 
Vybrali jsme oblíbené české filmy S čerty nejsou žerty a Noc na Karlštejně, jejichž děj se odehrává na hradech Kost, zřícenině Rotštejn, na zámku v Průhonicích a na hradě Karlštejn. Děkujeme za zájem návštěvníků a pěknou atmosféru. Příští promítání bude v září na Dnech evropského dědictví, promítat se budou trezorové filmy.

37214060_2005955589422663_288072046477312_o

Děkujeme spolku z Vehlovic za spolupráci a za zapůjčení veškeré promítací techniky a nadcházející sobotu Vás zveme na letní kino do Vehlovic, kde promítá spolek Vehlovská kaplička film Pohádky pro Emu.

 

Noc na Karlštejně

POZOR, změna času zahájení!
Vzhledem ke světelným podmínkám se dnešní zahájení promítání filmu Noc na Karlštejně posouvá o půl hodiny na 21:30.

Dnes nás čeká legendární český filmový muzikál Noc na Karlštejně režiséra Zdeňka Podskalského na motivy komedie Jaroslava Vrchlického o moudrém králi, zamilované královně a tajemném zákazu pobytu žen na slavném královském hradě. Písně skladatele Karla Svobody s texty Jiřího Štaidla v podání Waldemara Matušky, Heleny Vondráčkové a dalších skvělých interpretů patří mezi nesmrtelné klenoty české hudební kinematografie.
Promítáme na nádvoří liběchovského zámku, kde je úžasná akustika, pokud nedovolí počasí, tak v chráněných prostorách zámku.
V kině je možné zakoupit malé občerstvení.
Cena 50 Kč za vstupenku, děti 0-6 let zdarma, zlevněné vstupné pro rodiny s dětmi je 100 Kč ( zahrnuje oba rodiče a 2 děti).
Vezměte si s sebou deku pro případ chladu. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

174394_f15daa

Letní promítání na zámku v Liběchově

Putovní kino LIBOZOR zahájí promítání 13. 7. 2018 v 21 hod. českým pohádkovým filmem S čerty nejsou žerty. Film byl natočen v roce 1984 podle pohádky Boženy Němcové. Režisérem úspěšného snímku je Hynek Bočan. Hudební doprovod Jaroslav Uhlíř.
Promítáme na nádvoří liběchovského zámku, kde je úžasná akustika, pokud nedovolí počasí, tak v chráněných prostorách zámku.
V kině je možné zakoupit malé občerstvení.
Cena 50 Kč za vstupenku, děti 0-6 let zdarma, zlevněné vstupné pro rodiny s dětmi je 100 Kč (zahrnuje oba rodiče a 2 děti).
Vezměte si s sebou deku pro případ chladu. Těšíme se na vás.

36994386_2000530986631790_3340689523481772032_n