Filmový víkend na nádvoří liběchovského zámku

Letní kino v Liběchově má tradici a my na ní navazujeme. V červenci 1968 vzniklo v Liběchově letní kino a hned první rok ho navštívilo 14205 diváků, jak praví krásně ilustrovaná kronika Vladimíra Doubka.
letni_kino_libechov

Spolkové kino Libozor má za sebou první filmový víkend. Návštěvnost byla téměř 200 diváků. 
Vybrali jsme oblíbené české filmy S čerty nejsou žerty a Noc na Karlštejně, jejichž děj se odehrává na hradech Kost, zřícenině Rotštejn, na zámku v Průhonicích a na hradě Karlštejn. Děkujeme za zájem návštěvníků a pěknou atmosféru. Příští promítání bude v září na Dnech evropského dědictví, promítat se budou trezorové filmy.

37214060_2005955589422663_288072046477312_o

Děkujeme spolku z Vehlovic za spolupráci a za zapůjčení veškeré promítací techniky a nadcházející sobotu Vás zveme na letní kino do Vehlovic, kde promítá spolek Vehlovská kaplička film Pohádky pro Emu.

 

Noc na Karlštejně

POZOR, změna času zahájení!
Vzhledem ke světelným podmínkám se dnešní zahájení promítání filmu Noc na Karlštejně posouvá o půl hodiny na 21:30.

Dnes nás čeká legendární český filmový muzikál Noc na Karlštejně režiséra Zdeňka Podskalského na motivy komedie Jaroslava Vrchlického o moudrém králi, zamilované královně a tajemném zákazu pobytu žen na slavném královském hradě. Písně skladatele Karla Svobody s texty Jiřího Štaidla v podání Waldemara Matušky, Heleny Vondráčkové a dalších skvělých interpretů patří mezi nesmrtelné klenoty české hudební kinematografie.
Promítáme na nádvoří liběchovského zámku, kde je úžasná akustika, pokud nedovolí počasí, tak v chráněných prostorách zámku.
V kině je možné zakoupit malé občerstvení.
Cena 50 Kč za vstupenku, děti 0-6 let zdarma, zlevněné vstupné pro rodiny s dětmi je 100 Kč ( zahrnuje oba rodiče a 2 děti).
Vezměte si s sebou deku pro případ chladu. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

174394_f15daa

Letní promítání na zámku v Liběchově

Putovní kino LIBOZOR zahájí promítání 13. 7. 2018 v 21 hod. českým pohádkovým filmem S čerty nejsou žerty. Film byl natočen v roce 1984 podle pohádky Boženy Němcové. Režisérem úspěšného snímku je Hynek Bočan. Hudební doprovod Jaroslav Uhlíř.
Promítáme na nádvoří liběchovského zámku, kde je úžasná akustika, pokud nedovolí počasí, tak v chráněných prostorách zámku.
V kině je možné zakoupit malé občerstvení.
Cena 50 Kč za vstupenku, děti 0-6 let zdarma, zlevněné vstupné pro rodiny s dětmi je 100 Kč (zahrnuje oba rodiče a 2 děti).
Vezměte si s sebou deku pro případ chladu. Těšíme se na vás.

36994386_2000530986631790_3340689523481772032_n

Spolkové putovní kino LIBOZOR

Právě dnes, v úterý 3. července, je tomu 50 let, kdy promítáním slavného oscarového velkofilmu Kleopatra s hvězdnou Elizabeth Taylor v titulní roli zahájilo provoz legendární letní kino v Liběchově pod sokolovnou. Nadlouho se potom staly vlahé letní večery v letním kině oblíbenou kulturně-společenskou zábavou pro celou obec a s nadšením zdejší představení navštěvovali i přespolní diváci.

V dnešní době, kdy je možné téměř jakýkoli film prostřednictvím internetu shlédnout v pohodlí obývacího pokoje na vlastním monitoru, jsme mnozí už téměř zapomněli, o co působivější dojem zanechá kinematografické umělecké dílo, pokud ho sledujeme na plátně a ve společnosti dalších zaujatých, podobně naladěných diváků. Navíc i samotné místo promítání k výslednému pocitu výrazně přispívá.

Vzhledem k tomu, že v Liběchově tento typ kultury již dlouho citelně chybí, a dokonce ani blízký okresní Mělník v současné době nemá v provozu stálý funkční kinosál, Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka založil putovní kino  Libozor, jehož plánované nepravidelné promítání vybraných snímků do budoucna zpestří večery milovníkům stříbrného plátna.
Za podporu a pomoc děkujeme našemu partnerskému spolku Vehlovská kaplička, s nímž jsme už úspěšně spolupracovali při organizaci Svatodušní pouti a který nás podpoří jak svými zkušenostmi, tak zapůjčením části potřebné techniky.

Spolek už splnil všechny potřebné formality, putovní kino je oficiálně zaregistrováno a na první termín promítání spolek požádal podle příslušného nařízení o udělení výjimky z dodržování nočního klidu. 

První dva filmové večery, dvě všemi oblíbené komedie z prostředí českých hradů a zámků pro celou rodinu, jsou plánovány už za necelé dva týdny přímo na nádvoří zámku Liběchov. V pátek 13. července zde po setmění, od 21.00, uvede kino Libozor filmovou pohádku S čerty nejsou žerty, v sobotu 14. července filmový muzikál Noc na Karlštejně.

Libozor

Ani v případě nepříznivého počasí nebudou diváci o film ochuzeni, pokud se nevyzpytatelná příroda rozhodne pro déšť, promítání se přesune do zámecké konírny, kterou návštěvníci našich akcí znají z vernisáže letničních výtvarných dílen před dvěma lety a kde je rovněž výborná akustika.

Srdečně Vás zveme a těšíme se, že si i do budoucna budeme užívat společná setkání nad filmovými snímky.

Hlas zvonu se vrátil do Liběchova

Od Svatodušní pouti se nad Liběchovem pravidelně rozeznívá opravený zvon. Ať nás jeho zvuk provází vstříc samým příznivým událostem a je tak symbolickým vyjádřením toho, že Liběchov směřuje k  novému rozkvětu a k bohatému kulturnímu a společenskému životu, jako tomu bývalo v minulosti.
Krásný článek Už zvoní… od P. Anselma, O. Praem.,  o zprovoznění zvonu v kostele sv. Havla najdou čtenáři na webu farnosti.

Ohlédnutí za sobotní svatodušní poutí a poděkování

19.5. proběhla Svatodušní pouť v Liběchově. Zůstal nejen dobrý pocit z vydařeného dne, ale několikaměsíční přípravy vedly i k vytvoření hodnot trvalejších. Hlavně je tím míněna oprava zvonu v kostele sv. Havla, který se v Liběchově rozezní každý den v určitou hodinu. Mezi Vehlovicemi a Liběchovem byla z roští vyřezána a tím obnovena cesta Kašpárka. Zámecká zahrada v Liběchově doslova rozkvetla a vábí k relaxaci nejen turisty, ale i místní obyvatele.
Nic z toho by se nepodařilo bez vzájemné pomoci organizátorů pouti a bez nezištné pomoci mnoha dobrovolníků.
Děkujeme Římskokatolické farnosti Liběchov zastoupené P. Anselmem Křížem za uspořádání veřejné sbírky na zvon a za zorganizování sváteční mše celebrované převorem Strahovského kláštera P. Bartolomějem Marianem Čačlíkem. Děkujeme za nápad spolku Vehlovská kaplička podílet se společně na obnově Kašpárky, protože bez jejich techniky a chlapské síly bychom nebyli schopni dokončit ani část na liběchovském konci. Děkujeme panu Josefu Homolkovi, že důvěřoval našim plánům a sám aktivně pracoval na zvelebování zámecké zahrady.

Poděkování patří všem majitelům zámku za zpřístupnění zámku a zámecké zahrady veřejnosti.
Velmi si ceníme nezištné pomoci studentů mělnického gymnázia, SOU Liběchov a liběchovských skautů z oddílu Modrá kotva.
Děkujeme také všem těmto dobrovolníkům:
Rodinám Žáčkových, Bínových, Postlových, Zandlových, Vítových, Lubomíru a Haně Brožovým, paní PaedDr. Aleně Duhajské, panu Kolmanovi, paní Ludmile Klimovičové, PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, paní Martě Buškové, paní Ludmile Dostálové, paní Josefa Fiedorové, paní Marii Nesměrákové, paní Anně Hranáčové a ostatním seniorkám, Mgr. Marcele Vaňhové, MgA. Jitce Navrátilové, Ing. Báře Kasalové, Báře Veselé, panu Miroslavu Zrzáňovi, paní Janě Králové, panu Vladimíru Jiránkovi.

Děkujeme městu Liběchov za zapůjčení stanů a parkoviště, dále firmě EMS Liběchov, liběchovským a vehlovickým hasičům, Litoměřickému chrámovému sboru, varhaníku panu Vošvrdovi, panu Petru Cibulkovi za vedení žesťového kvintetu a zprostředkování hudby na taneční zábavě.
Za realizaci kulturního programu děkujeme MŠ a ZŠ Liběchov, DDŠ Liběchov, vokální skupině KrisKrosKvintet, skupině Jack Daniel´s Band, bronzovému medailistovi na MS v Číně v kung-fu Jakubu Miřatskému a šermířskému sboru COLONIA NOVA, chovatelkám koní paní Kratochvílové a paní Šantinové.

Svatodušní pouť se vydařila

19. května jsme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov a Spolkem Vehlovská kaplička navázali na dvousetletou tradici svatodušních poutí ke kostelu svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově. Letošní pouť ke kostelíčku upozornila také na neutěšený stav samotné kulturní památky. Poslední opravu kostelíka provedl v roce 1928 Ing. František Homolka. Poté kostel už jen převážně chátral a dnes je z bezpečnostních důvodů uzavřen. Pouť včera svou návštěvou podpořil i ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury ČR Mgr. Pavel Hlubuček, který se zajímal o kostelíček a také o postoj města a spolku k samotné obnově památky. Dalším významným hostem v Liběchově byl včera převor Strahovského kláštera Bartoloměj Marián Čačík, O. Praem, který vedl sváteční mši. V zámecké prosluněné zahradě probíhal celý den kulturní a zábavný program, který společně uvedli organizátoři pouti a zahájila ho místostarostka města Ing. Pavla Veverková. Návštěvníci využili možnosti si prohlédnout zámek, poslechnout dobrou muziku, občerstvit se a pobavit se u dětských představení. V zahradě bylo i několik dílen – skautská čajovna, výtvarná dílna a ekologická dílnička. Náš projekt získal záštitu Ministerstva kultury ČR.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách a úspěšném průběhu celé akce, děkujeme také návštěvníkům a těšíme se, že se s vámi všemi budeme při milých příležitostech setkávat i v budoucnu.

 

« 1 z 2 »

Přípravy na Svatodušní pouť v Liběchově ( 19.5. 2018) vrcholí

Organizátoři poutě a ostatní dobrovolníci nezaháleli. Zámecká zahrada je upravena tak, aby v ní mohl proběhnout kulturně zábavný program pouti a bylo zde zároveň i dostatek místa pro relaxaci návštěvníků. Uvnitř zámku se uklízely některé sály a nádvoří. V sobotu 19.5. zde proběhnou v 9,30 hod. a v 10,30 hod. komentované prohlídky zámku a v 15,30 hod. zde vystoupí vokální soubor KrisKros.
V kostele sv. Havla byla vyčištěna půda od holubího trusu, kterého nakonec bylo 5 tun. Nyní může být nainstalován opravený zvon a pokud se vše podaří, tak ho během pouti uslyšíme. Prostory kostela jsou tedy důstojně připraveny pro sváteční mši. Na cestě z Vehlovic do Liběchova, kudy půjdou poutníci, proběhly práce jako vytrhávání kořenů, zpevňování cesty, a odklízení odpadu. Práce je na Kašpárce stále ještě dost a to hlavně na úseku blíže Liběchovu. Mile nás překvapila pomoc liběchovských skautů, je zřejmé, že jsou děti ve skautu dobře vedeny.
skauti