Ohlédnutí za sobotní svatodušní poutí a poděkování

19.5. proběhla Svatodušní pouť v Liběchově. Zůstal nejen dobrý pocit z vydařeného dne, ale několikaměsíční přípravy vedly i k vytvoření hodnot trvalejších. Hlavně je tím míněna oprava zvonu v kostele sv. Havla, který se v Liběchově rozezní každý den v určitou hodinu. Mezi Vehlovicemi a Liběchovem byla z roští vyřezána a tím obnovena cesta Kašpárka. Zámecká zahrada v Liběchově doslova rozkvetla a vábí k relaxaci nejen turisty, ale i místní obyvatele.
Nic z toho by se nepodařilo bez vzájemné pomoci organizátorů pouti a bez nezištné pomoci mnoha dobrovolníků.
Děkujeme Římskokatolické farnosti Liběchov zastoupené P. Anselmem Křížem za uspořádání veřejné sbírky na zvon a za zorganizování sváteční mše celebrované převorem Strahovského kláštera P. Bartolomějem Marianem Čačlíkem. Děkujeme za nápad spolku Vehlovská kaplička podílet se společně na obnově Kašpárky, protože bez jejich techniky a chlapské síly bychom nebyli schopni dokončit ani část na liběchovském konci. Děkujeme panu Josefu Homolkovi, že důvěřoval našim plánům a sám aktivně pracoval na zvelebování zámecké zahrady.

Poděkování patří všem majitelům zámku za zpřístupnění zámku a zámecké zahrady veřejnosti.
Velmi si ceníme nezištné pomoci studentů mělnického gymnázia, SOU Liběchov a liběchovských skautů z oddílu Modrá kotva.
Děkujeme také všem těmto dobrovolníkům:
Rodinám Žáčkových, Bínových, Postlových, Zandlových, Vítových, Lubomíru a Haně Brožovým, paní PaedDr. Aleně Duhajské, panu Kolmanovi, paní Ludmile Klimovičové, PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, paní Martě Buškové, paní Ludmile Dostálové, paní Josefa Fiedorové, paní Marii Nesměrákové, paní Anně Hranáčové a ostatním seniorkám, Mgr. Marcele Vaňhové, MgA. Jitce Navrátilové, Ing. Báře Kasalové, Báře Veselé, panu Miroslavu Zrzáňovi, paní Janě Králové, panu Vladimíru Jiránkovi.

Děkujeme městu Liběchov za zapůjčení stanů a parkoviště, dále firmě EMS Liběchov, liběchovským a vehlovickým hasičům, Litoměřickému chrámovému sboru, varhaníku panu Vošvrdovi, panu Petru Cibulkovi za vedení žesťového kvintetu a zprostředkování hudby na taneční zábavě.
Za realizaci kulturního programu děkujeme MŠ a ZŠ Liběchov, DDŠ Liběchov, vokální skupině KrisKrosKvintet, skupině Jack Daniel´s Band, bronzovému medailistovi na MS v Číně v kung-fu Jakubu Miřatskému a šermířskému sboru COLONIA NOVA, chovatelkám koní paní Kratochvílové a paní Šantinové.

Svatodušní pouť se vydařila

19. května jsme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov a Spolkem Vehlovská kaplička navázali na dvousetletou tradici svatodušních poutí ke kostelu svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově. Letošní pouť ke kostelíčku upozornila také na neutěšený stav samotné kulturní památky. Poslední opravu kostelíka provedl v roce 1928 Ing. František Homolka. Poté kostel už jen převážně chátral a dnes je z bezpečnostních důvodů uzavřen. Pouť včera svou návštěvou podpořil i ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury ČR Mgr. Pavel Hlubuček, který se zajímal o kostelíček a také o postoj města a spolku k samotné obnově památky. Dalším významným hostem v Liběchově byl včera převor Strahovského kláštera Bartoloměj Marián Čačík, O. Praem, který vedl sváteční mši. V zámecké prosluněné zahradě probíhal celý den kulturní a zábavný program, který společně uvedli organizátoři pouti a zahájila ho místostarostka města Ing. Pavla Veverková. Návštěvníci využili možnosti si prohlédnout zámek, poslechnout dobrou muziku, občerstvit se a pobavit se u dětských představení. V zahradě bylo i několik dílen – skautská čajovna, výtvarná dílna a ekologická dílnička. Náš projekt získal záštitu Ministerstva kultury ČR.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách a úspěšném průběhu celé akce, děkujeme také návštěvníkům a těšíme se, že se s vámi všemi budeme při milých příležitostech setkávat i v budoucnu.

 

« 1 z 2 »

Přípravy na Svatodušní pouť v Liběchově ( 19.5. 2018) vrcholí

Organizátoři poutě a ostatní dobrovolníci nezaháleli. Zámecká zahrada je upravena tak, aby v ní mohl proběhnout kulturně zábavný program pouti a bylo zde zároveň i dostatek místa pro relaxaci návštěvníků. Uvnitř zámku se uklízely některé sály a nádvoří. V sobotu 19.5. zde proběhnou v 9,30 hod. a v 10,30 hod. komentované prohlídky zámku a v 15,30 hod. zde vystoupí vokální soubor KrisKros.
V kostele sv. Havla byla vyčištěna půda od holubího trusu, kterého nakonec bylo 5 tun. Nyní může být nainstalován opravený zvon a pokud se vše podaří, tak ho během pouti uslyšíme. Prostory kostela jsou tedy důstojně připraveny pro sváteční mši. Na cestě z Vehlovic do Liběchova, kudy půjdou poutníci, proběhly práce jako vytrhávání kořenů, zpevňování cesty, a odklízení odpadu. Práce je na Kašpárce stále ještě dost a to hlavně na úseku blíže Liběchovu. Mile nás překvapila pomoc liběchovských skautů, je zřejmé, že jsou děti ve skautu dobře vedeny.
skauti

Poslední dubnová brigáda

Pokud můžete a práce na vlastní zahrádce vám to dovolí, přijďte nám zítra v sobotu 21. dubna v 9 hodin pomoci s úklidem v zámecké zahradě a na cestě Kašpárce. Sraz před zámkem v 9 hodin. Budeme hrabat zbylé listí, klestí, uklízet odpadky. Vezměte si tedy rukavice, hrábě.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Pravoslavná církev odstoupila od smlouvy s Národním muzeem o odkoupení kostelíčka

Velký obrat nastal v situaci okolo kostelíčka – na základě jednání s městem a rozhořčení velkého množství liběchovských občanů zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, která pro mnohé překvapivě kostelíček získala, dnes od smlouvy uzavřené s Národním muzeem odstoupil.

O novém vývoji kauzy prodeje kostelíčka informuje na webu města Liběchov paní starostka Vladimíra Zralíková.
http://www.libechov.cz/index.php…

Pietní akt u památníku

V sobotu 14. dubna a proběhla u památníků K.H. Villaniho a příslušníků rodiny Veithů vzpomínka na tyto významné předky a v podobném duchu proběhlo i krátké posezení v restauraci U Přemysla. Děkujeme panu faráři, že i podvečerní mše byla věnována těmto liběchovským osobnostem.
Rádi bychom se jako spolek vyjádřili i k současné situaci s kostelíčkem.
I my jsme byli překvapeni, tak jako mnozí v Liběchově, jak se situace s koupí kostelíčka vyvinula. Budeme i nadále podporovat město Liběchov v usilování o získání této památky do vlastnictví města, tak jak máme uvedeno v našich stanovách. Pokud by kostelíček připadl jinému subjektu, budeme se zajímat o to, jak bude tato památka opravena a jaké bude další její využití a to zejména pro obyvatele Liběchova.

vrba

Vzpomínkový akt v sobotu 14. dubna

V sobotu 14. dubna v 15.30 hodin se u příležitosti výročí požáru kostelíčka po zásahu bleskem při první jarní bouři uskuteční vzpomínkový akt u památníku na opravených hrobech na liběchovském hřbitově, kde jsou uloženy ostatky Karla Hyacinta Villaniho a příslušníků rodiny Veithů, majitelů Liběchovského panství a mecenášů našeho města, původně pohřbených v kryptě kostelíčka. Po pietním aktu bude následovat mše za tyto rody v kostele sv. Havla.
Přijďte spolu s námi věnovat vzpomínku těm, kdo se zasloužili o rozkvět Liběchova, a připomenout si, že o dědictví, které nám zanechali, je třeba pečovat, aby i budoucí generace mohly obdivovat onu důstojnou krásu, ze které dýchá historie.

Památník na opravených hrobech.

Den Země Gymnázia Jana Palacha Mělník

Studenti a profesoři mělnického gymnázia se každoročně při příležitosti Dne Země účastní různých projektů. Několik tříd se letos zapojilo také do přípravy Svatodušní pouti v Liběchově, a to jak úpravou cesty Kašpárky pod vedením spolku VEKAP a paní profesorky Pořízkové, tak jarními zahradnickými pracemi v zahradě zámku Liběchov, kde pracovalo asi 80 studentů pod vedením pedagogů paní profesorky Daníškové, Dvořákové, Sekulové a pana profesora Šimánka. Odborné vedení zajistilo SOU Liběchov, jemuž děkujeme také za zapůjčení nářadí.
Děkujeme paní Bc. Otilii Kopřivové, která práce odborně vedla, jakož i třem studentům učiliště, kteří při pracích pomáhali.
Po čtyřech hodinách práce se díky pečlivému vyhrabání trávníků, očištění schodiště a kašny a úklidu po zmlazení živých plotů a shrabání listí se v zahradě jako zázrakem probudilo jaro a pod ostříhanými habry vykoukly rozkvetlé sasanky.