Doporučujeme

Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás jednak vztah ke kostelíčku, jednak k městu Liběchovu a jeho okolí. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o zdejší památky i kulturní a společenský život. V současné době probíhá veřejná sbírka na opravu kostelíčka, k účasti na ní Vás srdečně zveme.

Panna Maria nevěsta Ducha svatého

Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka pořádá v rámci letošních Letnic ve dnech 22. 5. a 23. 5 . 2021 v kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže výstavu Panna Maria nevěsta Ducha svatého, mariánská poutní místa v našem regionu. V rámci výstavy uslyšíte a uvidíte záznam koncertu z uvedené kaple, natočený pro tuto příležitost. Účinkuje chrámový sbor Hvězda. Přijďte se seznámit s živými i zapomenutými poutními místy a s jejich příběhem. Vydejte se na svatodušní pouť do Liběchova.

Svatodušní pouť v Liběchově v sobotu 22. května 2021

El Greco, seslání Ducha svatého

Máme radost, že již po čtvrté můžeme pozvat všechny příznivce spolku, kostelíčka, Liběchova, církevních tradic, umění a radostného přátelského setkávání na Svatodušní pouť ke kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, jak liběchovský kostelíček označují historické prameny a do budoucna proto i my.
I letos se akce ponese kvůli epidemiologické situaci v komorním duchu, přesto poutníky kromě církevní části čeká také kulturní program.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Nová členka Rady spolku

Na členské schůzi spolku konané 18. 4. 2021 byla novou členkou Rady spolku zvolena MgA. Jitka Navrátilová, skvělá liběchovská sochařka, malířka a restaurátorka. Její výtvarné práce je možné obdivovat i přímo v Liběchově, působivá je pískovcová socha Rajská dvojice/The First Kiss před zdejší sokolovnou vzniklá v rámci sochařského sympozia K poctě Václava Levého v roce 2020 i každoročně vystavované malované betlémy plné hlubokých symbolů a fantazie.

Členská schůze rovněž schválila doplnění stanov spolku s ohledem na aktuální potřeby, nová verze je k dispozici k nahlédnutí.

Tichá vzpomínka u památníku

Milí přátelé, 13. dubna si vždy u příležitosti výročí vyhoření kostelíčka připomínáme významné osobnosti a mecenáše Liběchova z rodin Villani a Veith. Ani letos se bohužel nemůže uskutečnit vzpomínkové setkání s pietním aktem a společnou modlitbou. Pokud si ale uděláte v nadcházejících dnech procházku s krátkou zastávkou na liběchovském hřbitově, můžete u památníku věnovat myšlenku těmto osobnostem, které se zasloužily o rozkvět našeho města, a kromě nich i všem, kdo nás opustili, jichž si vážíte a neměli by být zapomenuti.
Jestliže si za ně budete přát zapálit malou svíčku, najdete ji spolu se zápalkami v plechové krabičce za hrobem rodiny Zbornik (levá část památníku).

Co je nového?

Rádi bychom poděkovali dárcům, kteří přispěli do sbírky na opravu kostelíčka během loňského roku a hlavně v průběhu adventu.
V kostelíčku jsme s podporou města Liběchov uspořádali čtyři adventní koncerty, na nichž zazněly skladby v podání klavíristy Jiřího Knotte a trumpetisty Karla Vencoura. Koncerty se konaly ve prospěch sbírky na opravu kaple sv. Ducha a Božího hrobu. Celkově se během adventu podařilo na sbírkovém účtu nashromáždit 13 822Kč. Za celý rok 2020 se veřejná sbírka rozrostla o 30 061 Kč. V současné době kompletujeme dokumentaci pietního místa, zamýšleného pro kryptu kostelíčka. Architektonický návrh PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD., doplňujeme o průvodní dokumenty, které usnadní jeho budoucí realizaci. Vzniklé pietní místo by mělo být alespoň částečně patrné na vnější fasádě kaple a v budoucnu samozřejmě přístupné veřejnosti. Mělo by být zbudováno v souladu s architekturou barokní kaple a jejím původním účelem.

Betlém Narození Páně v zámecké kapli v Liběchově

Letošní adventní čas jsme se pokusili spoluobčanům a také návštěvníkům Liběchova zpříjemnit tradičním betlémem, bohužel nebylo kvůli zhoršení epidemiologické situace betlém ponechat přístupný i po čas vánoční.  V stylově vyzdobené zámecké kapli jsme společně s majitelem zámku panem Josefem Homolkou připravili výstavu unikátního historického betlému Narození Páně. Betlém, který je nyní v soukromém vlastnictví členky našeho spolku, původně vlastnila německá rodina Petrak z Hodkovic nad Mohelkou. Figurky betlému tvořili členové rodiny Petrak po několik generací, nejstarší jsou z počátku 19. století a nejnovější z 20. let 20. století.
Betlém sestavil PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD., figurky restaurovaly MgA. Jitka Navrátilová a Bc. Jitka Řenčová.

4. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači,

vstupujeme do posledního adventního týdne a z kostela sv. Ducha a Božího hrobu uvádíme poslední adventní koncert.
Čtvrtou svíčku na adventním věnci, jehož tvar je symbolem Boží věčnosti a světlo svíček symbolem příchodu světla Kristova, rozsvítí kněz Římskokatolické farnosti Liběchov P. Mgr. Anselm Kříž, O. Praem.
Přejeme Vám příjemný poslech.

3. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači,
srdečně Vás zveme k poslechu již třetího adventního koncertu, který pořádá Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka s podporou města Liběchov ve prospěch kostela sv. Ducha a Božího hrobu.
Užijte si třetí adventní neděli, která vyjadřuje radost z blížící se oslavy narození Páně. Přejeme Vám pevné zdraví a klidné prožití adventního času.