Doporučujeme

Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás jednak vztah ke kostelíčku, jednak k městu Liběchovu a jeho okolí. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o zdejší památky i kulturní a společenský život. V současné době probíhá veřejná sbírka na opravu kostelíčka, k účasti na ní Vás srdečně zveme.

Dušičky

Večer dne 31.10.2021 jsme na místním hřbitově rozsvítili sto svíček a osvítili jimi památník nad hroby, o které spolek od roku 2016 pečuje.
Připojili jsme se tak ke vzpomínce mnoha dalších.

Dušičkový koncert v kryptě Kostelíčka

Dne 31.10.2021 v 16:30 hod. se v předvečer Svátku všech svatých v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově  uskutečnil Dušičkový koncert. Klasické i lidové písně zazpívaly paní Helena Vojtěchovská a paní Jana Šebestová, na klavír je doprovodil pan Pavel Šebesta.
Po vydařeném koncertu spolek připravil pro přítomné tradiční dušičkové občerstvení.
Děkujeme účinkujícím i návštěvníkům za vytvoření příjemné atmosféry a také paní Martě Buškové, která pro nás napekla zmíněné dušičkové pečivo, kterým v minulosti hospodyně obdarovávaly čeleď a koledníky.

Spolek Liběchov sobě uspořádal 11.-12. září 2021 v obci šestý ročník Dnů evropského dědictví

Lokálním garantem bylo Regionální muzeum Mělník. Podpořilo nás město Liběchov a na organizaci kulturního programu se podílel také Zámek Liběchov, s.r.o.  Pro tento rok bylo vyhlášeno téma Památky pro všechny. Děkuji všem majitelům kulturních a historických objektů, kteří nám umožnili realizovat komentované prohlídky těchto památek nebo návštěvníkům sami připravili zajímavý program.

Celý příspěvek