4. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači,

vstupujeme do posledního adventního týdne a z kostela sv. Ducha a Božího hrobu uvádíme poslední adventní koncert.
Čtvrtou svíčku na adventním věnci, jehož tvar je symbolem Boží věčnosti a světlo svíček symbolem příchodu světla Kristova, rozsvítí kněz Římskokatolické farnosti Liběchov P. Mgr. Anselm Kříž, O. Praem.
Přejeme Vám příjemný poslech.

3. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači,
srdečně Vás zveme k poslechu již třetího adventního koncertu, který pořádá Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka s podporou města Liběchov ve prospěch kostela sv. Ducha a Božího hrobu.
Užijte si třetí adventní neděli, která vyjadřuje radost z blížící se oslavy narození Páně. Přejeme Vám pevné zdraví a klidné prožití adventního času.

2. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači je druhá adventní neděle a my Vás zveme k poslechu dalšího adventního benefičního koncertu. Letošní druhá adventní neděle 6. 12. připadá na svátek sv. Mikuláše, který proslul obdarováváním druhých. Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost (Benedikt XVI.) Přejeme Vám klidný adventní čas. Užijte si tradice a zvyky, které k adventu patří a nezapomínejte na své blízké a na své přátele.

Druhý adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu v Liběchově, ve prospěch veřejné sbírky vyhlášené za účelem jeho rekonstrukce. Sbírkový účet č. 5627296389/0800
Úvodní slovo MUDr. Šárka Bínová, předsedkyně spolku pro záchranu kostelíčka. Účinkují Karel Vencour, Dis – trubka, Mgr. Jiří Knotte.

1. adventní koncert z kostela sv. Ducha a Božího hrobu

Milí posluchači,
dnes začíná advent, doba radostného očekávání příchodu Spasitele, čas rozjímání a také dobročinnosti.
Rádi bychom k sváteční náladě přispěli čtyřmi adventními koncerty z kostela sv. Ducha a Božího hrobu, zchátralé kulturní památky, liběchovské dominanty, kterou místní něžně nazývají Kostelíček.
Poslední kompletní rekonstrukce kostela proběhla v roce 1928.
Od konce roku 2018 je kostel ve vlastnictví města Liběchov, které spolu se spolkem pro záchranu kostelíčka Liběchov sobě usiluje o jeho záchranu.
Pokud byste i Vy chtěli a mohli přispět na jeho rekonstrukci jakoukoliv finanční částkou, lze tak učinit na transparentní sbírkový účet číslo  5627296389/0800.
Potvrzení o daru získáte na kostelicek@kostelicek.eu

Webové stránky věnované skalním skulpturám sochaře Václava Levého

Poslední rok, kdy je výrazně omezeno cestování do zahraničí a návštěvy hradů, zámků a galerií, tak čím dál více výletníků začíná objevovat krásy české přírody. Veliký zájem je i o skalní skulptury Václava Levého v krajině Liběchovska. I z tohoto důvodu nyní spouštíme nové stránky www.klacelka.cz, které mají informovat o zajímavé kulturní památce skalních skulpturách Blaníku a Klácelce a Čertových hlavách, díle sochaře V. Levého a skalních skulpturách podél Brocenské cesty, jejichž autorem je Václav Levý pouze pravděpodobně. Naleznete zde základní informace, praktické rady, ale i podrobnější texty o dané problematice. Jedním z důvodů, proč jsme stránky realizovali, byla snaha tuto kulturní památku ochránit.

Vážení přátelé,
děkujeme za hojnou návštěvnickou účast všech objektů zpřístupněných v rámci Dnů evropského dědictví v Liběchově. Jsme rádi, že se nám daří dostávat do povědomí veřejnosti krásy Liběchova a jeho blízkého okolí i zdejší významné osobnosti, které se zasloužily o rozkvět a slávu nejen našeho regionu.

119119737_3579936102024596_2988890913122005225_o

Klácelka a Blaník, kulturní památka. Skalní skulptury vytvořil sochař Václav Levý. Novou informační tabuli pořídil spolek Liběchov sobě a pan Josef Homolka ku příležitosti 200. výročí narození Václava Levého. Tabuli vyrobili společně pan Ondřej Pachner a Štěpán Liederhaus. Komentované prohlídky realizovala u příležitosti Dnů evropského dědictví 2020 ve dnech 12.-13. 9. 2020 za velkého zájmu veřejnosti paní Mgr. Andrea Vítová, PhD.

Dny evropského kulturního dědictví v Liběchově měly co nabídnout a doufáme, že návštěvníci z Liběchova odjížděli spokojeni. Děkujeme všem, kdo s námi spolupracovali a otevřeli veřejnosti své nemovitosti, často kulturní památky – městu Liběchov, Římskokatolické farnosti Liběchov, jmenovitě panu faráři Anselmu Křížovi, dále panu Josefu Homolkovi a panu Josefu Abrhámovi. Komentované prohlídky kromě členů spolku realizovali také Mgr. Andrea Vítová, PhD. a Vanda Zandlová, i jim patří náš dík. Milá byla i pomoc dětí a jejich vedoucích z Junák – český skaut, přístav Modrá kotva Liběchov, z. s. Děkujeme rovněž za zapůjčení (a v některých případech dokonce darování) všech exponátů a materiálního vybavení a pomoc s realizací jednotlivých součástí akce, za zřízení a profesionální fungování stánku s občerstvením a vůbec za vše, co přispělo ke kulturnímu, příjemnému a přátelskému duchu celé akce.
Nezapomínáme samozřejmě ani na činnost, kterou má náš spolek dokonce ve jméně – během DED návštěvníci přispěli do sbírkových pokladniček částkou 5055 Kč, za což jim velmi děkujeme. Tato částka spolu s výtěžkem spolku z prodeje knih a placek, který činil 2475 Kč, byla vložena na sbírkový účet u ČS zřízený na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu.

sbirka_kostelicek3

Vítejte!

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás jednak vztah ke kostelíčku, jednak k městu Liběchovu a jeho okolí. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o zdejší památky i kulturní a společenský život. V současné době probíhá veřejná sbírka na opravu kostelíčka, k účasti na ní Vás srdečně zveme.

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V LIBĚCHOVĚ

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V LIBĚCHOVĚ 2020
Datum konání: 12.- 13. 9. 2020
Pořadatel: Liběchov sobě- spolek pro záchranu kostelíčka
Regionální garant: Regionální muzeum Mělník
Během uvedeného víkendu v sobotu i v neděli bude návštěvníkům Liběchova přístupný jako každoročně také zámek. Letos v rámci připomínaného výročí narození sochaře Václava Levého bude v zámku otevřena výstava Václav Levý inspirující o životě a díle tohoto významného sochaře 19. století. Výstavu si můžete prohlédnou pak i víkend následující v rámci kolokvia Liběchov- srdce českého romantismu. Výstavu připravilo Regionální muzeum Mělník, město Liběchov a spolupořadatelem je zámek Liběchov – rodina Homolkova.
Zájemce čekají komentované prohlídky, výstavy o historii zámku.
V konírně zámeckého areálu bude možné zhlédnout výstavu Návrh pietního místa pro kryptu kostela sv. Ducha a Božího hrobu.
Prohlídky proběhnou ve třech variantách, aby si každý mohl vybrat, co ho zajímá.
Těšíme se na Vás.

program_dedKu příležitosti letošních Dnů evropského kulturního dědictví v Liběchově jsme pro návštěvníky připravili v neděli 13.9. 2020 v 16 hodin v zámecké sale terreně koncertní představení Ve víru saxofonu a klavíru.
Těšit se můžete na slečnu Adélu Wiedermanovou a klavírního mistra Jiřího Knotte.

118771371_3549857138365826_7876679551701457639_o

118804296_3544754002209473_2831979236105309076_o

Letní kino na zámku Liběchov

S radostí Vás zveme na promítání spolkového putovního kina Libozor v sobotu 8. srpna na zámek Liběchov.
K létu patří dobrá nálada, a právě tu nám zajistí projekce dvou nesmrtelných snímků, které do dneška dokážou oslovit.

Nejen děti ocení od 16 hodin klasickou pohádku Zlatovláska  (no řekněte, dámy, nebyl ten Petr Štěpánek k sežrání?), po setmění promítneme na nádvoří legendární český muzikál Starci na chmelu, klenot české populární hudby, co píseň to hit.

Přejeme Vám spoustu pohody, radosti a dobrou zábavu.

Libozor2020_deti

Libozor2020

 

Spolek má novou radu

Členská schůze 21. 6. 2020 zvolila novou předsedkyní Rady spolku MUDr. Šárku Bínovou, místopředsedkyni Rady Pavlu Zandlovou a členkou Rady Markétu Postlovou.
Ještě jednou děkujeme zakládající člence spolku a první předsedkyni Rady spolku MUDr. Lucii Žáčkové za obrovské množství vykonané práce pro spolek a za  provedení prvními pěti lety existence spolku, během nichž spolek dosáhl mnoha úspěchů a těšíme se, že společně budeme pokračovat vytyčeným směrem.

Rada spolku