Letní kino na zámku Liběchov

S radostí Vás zveme na promítání spolkového putovního kina Libozor v sobotu 8. srpna na zámek Liběchov.
K létu patří dobrá nálada, a právě tu nám zajistí projekce dvou nesmrtelných snímků, které do dneška dokážou oslovit.

Nejen děti ocení od 16 hodin klasickou pohádku Zlatovláska  (no řekněte, dámy, nebyl ten Petr Štěpánek k sežrání?), po setmění promítneme na nádvoří legendární český muzikál Starci na chmelu, klenot české populární hudby, co píseň to hit.

Přejeme Vám spoustu pohody, radosti a dobrou zábavu.

Libozor2020_deti

Libozor2020

 

Spolek má novou radu

Členská schůze 21. 6. 2020 zvolila novou předsedkyní Rady spolku MUDr. Šárku Bínovou, místopředsedkyni Rady Pavlu Zandlovou a členkou Rady Markétu Postlovou.
Ještě jednou děkujeme zakládající člence spolku a první předsedkyni Rady spolku MUDr. Lucii Žáčkové za obrovské množství vykonané práce pro spolek a za  provedení prvními pěti lety existence spolku, během nichž spolek dosáhl mnoha úspěchů a těšíme se, že společně budeme pokračovat vytyčeným směrem.

Rada spolku

Novinky ve spolku

31. 5. 2020 proběhl 3. ročník Svatodušní pouti v Liběchově, letos z důvodu vládních nařízení v komornějším provedení. Tradiční duchovní část byla ale zachována v plném rozsahu. Součástí pouti byla výstava pietního místa v konírně zámeckého areálu, o které se zmiňujeme níže, klavírní
vystoupení profesora teplické konzervatoře Jiřího Knotte doprovozené zpěvem Marie Maříkové, mladých hudebníků z Hoštky Vlasty, Jiřího a Štěpána a vystoupení Poutního dechového souboru Mělník a dechové kapely Jazzdeath. Jednalo se o první veřejnou společenskou akci v Liběchově od vypuknutí pandemie koronaviru.

90947008_3276845055667037_2080854506077159424_o
Srdečně vás zveme na kulturní, společenské, osvětové a zábavné akce, které už znáte a v kterých chceme pokračovat. Na léto připravujeme promítání filmů v kině Libozor, v září pořádáme v Liběchově již pátý ročník Dnů evropského dědictví, kterými se zapojujeme do evropského projektu
ochrany kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. Návštěvníky čekají výstavy, přednášky, komentované prohlídky kulturních památek a hudební vystoupení.
Stále probíhá Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu, dárci mohou přispívat jak na sbírkový účet, tak do sbírkových kasiček, jejichž obsah je na MěÚ Liběchov pravidelně počítán a pak v České spořitelně uložen na sbírkový účet 562296389/0800. Poslední vložená částka vybraná ve sbírkových kasičkách na svatodušní pouti byla 4005 Kč.
Usilujeme o zřízení pietního místa v kryptě kostelíčka. Vedení města jsme v roce 2019 oslovili s nápadem, podpořeným odborně zpracovaným architektonickým návrhem, vybudovat v bývalé hrobce kostelíčka důstojné, veřejnosti přístupné pietní místo. Mělo by tak být dalším generacím připomínáno, že zde až do roku 1973 byli pohřbeni členové rodiny Jakuba Veitha a zpřízněných rodů a také stavitel kostela a majitel liběchovského panství Karel Hyacint Villani. Autorem architektonického návrhu je PhDr. at Mgr. Vítězslav Štajnochr, PhD., emeritní vědecký pracovník Národního památkového ústavu v Praze. Přednášel např. na Filosofické fakultě University Karlovy, Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na Fakultě architektury Českého vysokého
technického učení v Praze a dosud přednáší na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze v oborech památkové péče postgraduálního studia vysokoškoláků a postgraduálního studia maturantů.
Publikoval na sto odborných knih, studií a statí. Realizoval mnoho odborných domácích i zahraničních výstav. Pro náš spolek navrhl v roce 2016 památník na liběchovském hřbitově. Stejné autorství pietního místa a památníku zachová obsahovou a autorskou jednotu. Na základě návrhu jsme připravili výstavu, která pietní místo názorně prezentuje, vydali katalog s podrobnějším popisem a předali ho zastupitelům obce. Náš projekt finančně podpořila nadace Via a také nemálo dárců z Liběchova. Za to ještě jednou všem děkujeme. Výstava byla poprvé představena veřejnosti na letošní svatodušní pouti a bude opět k zhlédnutí při další nejbližší příležitosti. O výstavě bylo publikováno v Mělnickém deníku.
V neposlední řadě bychom chtěly i touto cestou poděkovat za cílevědomé vedení, obětavou práci v radě spolku a ochotu věnovat se po svém celodenním náročném zaměstnání organizování aktivit ve
prospěch liběchovského kostelíčka a kulturního života v obci naší kamarádce a předsedkyni rady spolku během prvních pěti let jeho existence, MUDr. Lucii Žáčkové. Směr, kterým se spolek pod jejím
vedením vydal, zachováme.
Těšíme se na další smysluplnou práci a spolupráci ve prospěch liběchovských památek, kultury a rozvíjení společenského života v naší obci.
Za radu spolku Liběchov sobě – spolku pro záchranu kostelíčka MUDr. Šárka Bínová a Pavla Zandlová

Aktualizovaný program Svatodušní pouti

Plakát svatodušní pouť 2020 Liběchov

Program je rozšířen o druhý poutní průvod, takže nyní se u kostelíčka v 11 hodin scházejí jak průvod, který vychází po požehnání od kapličky z Vehlovic po historické obnovené cestě Kašparce, tak průvod od kostela sv. Havla v Liběchově, který vyjde po požehnání po křížové cestě s hudebním doprovodem.

Vítané obohacení potkalo rovněž Jahodový koncert, jehož hudební program doplňuje obnovené hudební těleso Jazzdeath.
Na co se můžeme těšit a co nám o sobě členové souboru prozradili?

Umělecké těleso s dvacetiletou tradicí se vrací na hudební scénu. Jedná se o soubor rodinného typu, kde vedle sebe hrají rodiče a děti se svými dobrými přáteli, zapálenými muzikanty, kteří dokážou rozdávat radost posluchačům.

Jazzdeath (pozn. název vzniklý nechtěným zkomolením původního pojmenování Jazztet) má za sebou dlouhou řadu úspěšných vystoupení nejrůznějšího charakteru. Příkladem mohou být produkce v jazzových klubech, velkých tanečních sálech Prahy, účast na hudebních festivalech nebo organizování zábavy pro turisty na parnících či zajištění mítinků na předvolebních srazech. Své místo mají i skladby vážného charakteru určené k církevním účelům.

K významnějším akcím patří celovečerní vystoupení na oslavě ukončení mistrovství světa v ledním hokeji v O² aréně, hudební spolupráce na muzikálu Zvonokosy či natáčení vlastních CD.

V současné době hraje kapela ve zcela pozměněné podobě a nástrojovém obsazení. Hudební repertoár není nijak stylově vyhraněn. Prostor dostávají melodie, které se líbí samotným členům, a věříme, že i jejich posluchačům. Všechny skladby jsou šity na míru specifickému uskupení nástrojů ve vlastních úpravách.

Obsazení:

Trubky: Abík Milan,

Kokrda Bronislav,

Řápek Libor,

Řápek Stanislav

Alt saxofon: Řápková Adéla

Pozouny: Pokorný Jakub,

Řápek Jakub (alternace s tenorovou trubkou)

Ukulele: Kokrdová Kateřina

Tuba: Jakubec Václav

Bicí: Řápek Zbyněk

Svatodušní pouť 2020

Srdečně Vás zveme 30. května do Liběchova.
Program letošní Svatodušní pouti plně respektuje nařízení vlády ČR a dodržuje veškerá zdravotně bezpečnostní opatření. Letošní ročník se proto vrací ke kořenům poutní na významná místa a soustřeďuje se proto na to nejpodstatnější, na duchovní podstatu. S tímto tématem souzní také výstava návrhu pietního místa v kryptě kostelíčka.
Děkujeme tedy za pochopení letošního skromnějšího pojetí akce bez pouťových atrakcí a s komornějším kulturním doprovodným programem, vždyť kolotoč se točí na místě, ale pouť – to je především cesta.
Předem děkujeme všem účastníkům také za vzájemnou ohleduplnost při dodržování nařízení vlády a pokynů organizátorů.
Těšíme se na setkání s Vámi.

pout2020_3

Podpořte výstavu návrhu pietního místa pro kryptu kostelíčka

Spolek Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka usiluje o to, aby v kryptě kostela sv. Ducha a Božího hrobu vzniklo důstojné pietní místo. Pomozte nám připravit výstavu, která co nejvěrněji budoucí pietní místo představí veřejnosti.

Výstavou PIETNÍ MÍSTO V KOSTELE SV. DUCHA A BOŽÍHO HROBU V LIBĚCHOVĚ chceme vedení města i široké veřejnosti názorně prezentovat, jak by budoucí pietní místo mohlo vypadat, aby byla architektonicky i obsahově zachována souvislost s památníkem na liběchovském hřbitově.

Získané finanční prostředky využijeme na pořízení profesionálních fotografií krypty, vytvoření makety vstupních dveří, modelu kovové mříže s informací o pietním místě, k restaurování historického křížku a historických nápisových destiček z rakví.

Výstava by měla být zahájena 30.5. 2020 v rámci Svatodušní pouti, kterou již tradičně náš spolek pořádá právě u kostelíčka.

Bez názvu

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete skrze Nadaci Via, nám na zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč. Podpořit projekt můžete ZDE.

Duben patřil splněným hudebním přáním

Obtížné období nouzového stavu, kdy došlo k výraznému omezení možností nejen návštěv kulturních akcí, ale i návštěv “obyčejných”, přátelských setkání, která dokážou nabíjet pozitivní energií, motivovalo spolek, aby s výjimečným hudebníkem Jiřím Knotte a dalšími spolupracovníky a podporovateli zprostředkoval na každý večer virtuální hudební setkání. Kavárna splněných přání, působivé velikonoční poselství, dojemné hudební cesty zpět v čase do doby mládí dnešních seniorů, to vše nám pomáhalo překonat nelehkou dobu, kterou jsme všichni museli trávit víceméně v odloučení. Opět se ukázalo, jak hudba dokáže spojovat hudebníky i posluchače.
Děkujeme všem zúčastněným, především panu Jiřímu Knotte a jeho uměleckým kolegům, studiu Monast, všem, kdo umožnili pořízení nahrávek v inspirativních prostorách, a také všem posluchačům za pozornost i podnětná přání, jejichž plnění přinášelo spoustu radosti.
Všechna hudební videa si můžete užít zde.

Nyní, když, Bohu díky, již svítá na lepší časy, se spolek bude usilovně věnovat přípravě letošních akcí. O těch nejbližších Vás budeme brzy informovat a těšíme se, že se s Vámi v Liběchově brzy setkáme.

Se svými posluchači se neloučí ani pan Jiří Knotte, jehož hudba nás po celý duben povzbuzovala. Jeho další připravované projekty, jak budou postupně zveřejňovány, najdete přímo na jeho YouTube kanálu.

Máme karanténu – pojďme do kavárny

A nebude to kavárna obyčejná, v Kavárnu splněných přání se promění výjimečná teplická hudební kavárna Beethoven, kde za obvyklých okolností plní hudební přání napříč různými žánry náš výborný kamarád a spolupracovník, dirigent, muzikant, hudební pedagog, kterého z akcí spolku známe především jako jedinečného a všestranného pianistu, pan Jiří Knotte.
Právě z kavárny Beethoven Vám totiž společný projekt Jiřího Knotte a spolku Liběchov sobě bude na našem webu přinášet radost v podobě splněných hudebních přání.
Kavárna splněných přání má nyní naplánován krátký hudební program pro každý den ode dneška 1. 4. do neděle 5. 4. vždy v 18.00 hodin.
Svá vlastní hudební přání můžete panu Knotte psát přímo do komentářů (na YouTube, po rozkliknutí videa). Pokud Vás hudba potěší, nebojte se to napsat rovněž – Váš potlesk sice muzikant neuslyší, ale milý vzkaz si určitě přečte moc rád.
Výběr z Vašich hudebních přání splní Jiří Knotte opět v následujícím týdnu.
Rozsah projektu a jeho další vývoj záleží především na Vašem zájmu, proto budeme rádi, když ho doporučíte svým přátelům a známým a všem, kdo mají rádi hudbu a kavárny. Těšíme se, že alespoň takto s Vámi a s Jiřím Knotte budeme sdílet radostné hudební chvilky.
Uvařte si proto večer dobrou kávu nebo si nalijte oblíbený nápoj, k němu něco lahodného na zub, a zaposlouchejte se do tónů, které dokážou propojovat na dálku, napříč časem i prostorem.
Máme karanténu – pojďme do kavárny!

Změny v jarním programu spolku

Vážení přátelé,
žádná situace není pro spolkovou činnost tak nepříznivá jako ta, která zabraňuje shromažďování lidí, setkávání přátel, a tedy vlastní činnosti všech zájmových sdružení, spolek Liběchov sobě nevyjímaje. Přesto mám pro Vás i dnes několik zpráv. Začnu rovnou tou nepříznivou. V minulém čísle zpravodaje jsme Vás pozvali na naši tradiční dubnovou akci – Uctění památky rodin Veithů  a Villani (18. 4. 2020), která je samozřejmě nyní zrušena. Na členy obou rodin, které významně zasáhly do
historie Liběchova, vzpomeneme aspoň symbolicky zapálením svíček na jejich hrobech na místním hřbitově, bez účasti veřejnosti.
Součástí vzpomínkové akce měla být také výstava přibližující naši představu pietního místa v kryptě kostela sv. Ducha a Božího hrobu, a to včetně modelů v  reálné velikosti. Záměru uspořádat výstavu se nevzdáváme a již nyní  pracujeme na jednotlivých jejích částech. A těšíme se, že Vám ji budeme moci představit při nějaké další příležitosti. Prozatím se můžete podívat na několik fotografií, které vznikly při přípravě výstavy – berte je třeba jako předběžnou pozvánku.
V letošním roce jsme opět plánovali i již tradiční Svatodušní pouť, která se měla konat o svatodušní sobotu 30. 5. 2020. V současné době spíše předpokládáme, že akci nebude  možné uspořádat v jejím obvyklém rozsahu. Věříme však, že nám situace umožní vzpomenout Svatodušních svátků nějakým přiměřeným, i když komornějším způsobem. Svátek, který se našeho kostelíčka, zasvěceného sv. Duchu, bezprostředně týká, v sobě totiž nese důležité poselství: „Co nechceš, aby Ti činili jiní, nečiň Ty jim!“ Je v něm obsažena tolerance, přátelství a láska.