Dušičkový koncert v kryptě Kostelíčka

Dne 31.10.2021 v 16:30 hod. se v předvečer Svátku všech svatých v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově  uskutečnil Dušičkový koncert. Klasické i lidové písně zazpívaly paní Helena Vojtěchovská a paní Jana Šebestová, na klavír je doprovodil pan Pavel Šebesta.
Po vydařeném koncertu spolek připravil pro přítomné tradiční dušičkové občerstvení.
Děkujeme účinkujícím i návštěvníkům za vytvoření příjemné atmosféry a také paní Martě Buškové, která pro nás napekla zmíněné dušičkové pečivo, kterým v minulosti hospodyně obdarovávaly čeleď a koledníky.

Spolek Liběchov sobě uspořádal 11.-12. září 2021 v obci šestý ročník Dnů evropského dědictví

Lokálním garantem bylo Regionální muzeum Mělník. Podpořilo nás město Liběchov a na organizaci kulturního programu se podílel také Zámek Liběchov, s.r.o.  Pro tento rok bylo vyhlášeno téma Památky pro všechny. Děkuji všem majitelům kulturních a historických objektů, kteří nám umožnili realizovat komentované prohlídky těchto památek nebo návštěvníkům sami připravili zajímavý program.

Celý příspěvek